Thứ Bảy, 23/10/2021
Trang chủ Tìm kiếm Hỏi đáp Hộp thư
Giới thiệu
Tin tức - sự kiện
Tin tức sự kiện
Tin HĐND
Tin cơ sở
Bản tin Báo chí
Nghị quyết HĐND tỉnh
Kỷ yếu các kỳ họp
Kỳ họp chuyên đề lần 2
Thống kê
46 người đang trực tuyến
2.439.112 số lượt truy cập
Tin tức - sự kiện >> Tin HĐND
Thông qua Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2021

    Sau ngày đất nước hoàn toàn thống nhất năm 1975 đến nay; Đảng, Nhà nước đã có nhiều lần điều chỉnh, sắp xếp lại đơn vị hành chính các cấp phù hợp với từng giai đoạn lịch sử, góp phần phát huy nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

     Tuy nhiên, việc chia, tách đơn vị hành chính thời gian qua đã nảy sinh một số bất cập, hạn chế như: Nhiều đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã có quy mô nhỏ, không gian phát triển bị chia cắt, gây khó khăn, cản trở trong công tác lập kế hoạch, quy hoạch dài hạn, định hướng phát triển kinh tế - xã hội ở tầm vĩ mô cũng như quy hoạch, kế hoạch phát triển vùng; nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội bị phân tán; tăng về tổ chức bộ máy, biên chế của các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị ở địa phương và làm tăng ngân sách nhà nước,… Vì vậy, việc sắp xếp các đơn vị hành chính có quy mô nhỏ được xem là một nhiệm vụ cấp bách và cần tiến hành rà soát, thực hiện thường xuyên.

Để thực hiện mục tiêu trên, Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” đã đề ra mục tiêu đến năm 2021 sắp xếp thu gọn hợp lý các đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt 50% tiêu chuẩn theo quy định về quy mô dân số, diện tích tự nhiên và giảm số lượng thôn, tổ dân phố. Bộ Chính trị tiếp tục cụ thể hóa bằng Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 và Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12/3/2019 về việc sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021. Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của Trung ương, UBND tỉnh đã xây dựng Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt tiêu chuẩn diện tích và dân số trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế để trình HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp bất thường lần thứ 4.

Theo nội dung Tờ trình của UBND tỉnh, toàn tỉnh ta có 09 đơn vị hành chính cấp huyện (gồm 06 huyện, 02 thị xã và 01 thành phố) với 152 xã, phường, thị trấn. Trong đó, có 07 xã chưa đạt về cả 02 tiêu chí diện tích tự nhiên và quy mô dân số thuộc diện phải sắp xếp (gồm các xã: Hồng Tiến, Vinh Hải, A Đớt, Hồng Quảng, Bắc Sơn, Hương Giang, Vinh Phú). UBND tỉnh cùng các Sở, ban, ngành và địa phương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, làm rõ tầm quan trọng, ý nghĩa và những tác động tích cực của việc thực hiện chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác vận động, thuyết phục tạo sự đồng thuận trong xã hội, của của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân ở địa phương. Công tác rà soát và lập danh sách cử tri, niêm yết danh sách cử tri, tổ chức lấy ý kiến cử tri bằng hình thức phát phiếu trực tiếp theo từng hộ gia đình được thực hiện công khai, dân chủ, đúng pháp luật.

Kết quả, đã xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã như sau: (1) Nhập toàn bộ địa giới hành chính xã Hồng Tiến và xã Bình Điền thành xã mới có tên gọi là xã Bình Tiến. (2) Nhập toàn bộ địa giới hành chính xã Vinh Hải và xã Vinh Giang thành xã mới có tên gọi là xã Giang Hải. (3) Nhập toàn bộ địa giới hành chính xã A Đớt và Hương Lâm thành xã mới có tên gọi là xã Lâm Đớt. (4) Nhập toàn bộ địa giới hành chính xã Hồng Quảng và xã Nhâm thành xã mới có tên gọi là xã Quảng Nhâm. (5) Nhập toàn bộ địa giới hành chính xã Bắc Sơn và xã Hồng Trung thành xã mới có tên gọi là xã Trung Sơn. (6) Nhập toàn bộ địa giới hành chính xã Hương Giang và xã Hương Hòa thành xã mới có tên gọi là xã Hương Xuân. (7) Nhập toàn bộ địa giới hành chính xã Vinh Phú và xã Vinh Thái thành xã mới có tên gọi là xã Phú Gia.

Thảo luận về nghị quyết này, các đại biểu HĐND đều đồng tình, nhất trí về sự cần thiết và phù hợp của việc sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã theo đề án do UBND tỉnh trình. Đồng thời, Đề án cũng đã tính đến các yếu tố về truyền thống, lịch sử, văn hóa, dân tộc cũng như khoảng cách địa lý, tính cộng đồng dân cư và yêu cầu bảo đảm về quốc phòng, an ninh của các đơn vị hành chính nên đạt được sự đồng thuận, nhất trí cao trong cộng đồng dân cư ở đơn vị hành chính mới.

HĐND tỉnh cũng đề nghị UBND tỉnh lưu ý ngay sau khi có quyết định nhập các ĐVHC cấp xã của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cần chỉ đạo các Sở, ban, ngành và địa phương tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhằm tạo sự đồng thuận hơn nữa của xã hội, trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân về việc sắp xếp các ĐVHC cấp xã. Chuẩn bị chu đáo phương án hợp nhất về tổ chức, kiện toàn hệ thống chính trị ở các ĐVHC mới thành lập và giải quyết các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, những người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư do sắp xếp ĐVHC. Đồng thời, các Sở, ban, ngành rà soát các quy định pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý để hướng dẫn cho UBND cấp huyện, cấp xã thực hiện việc chuyển đổi các loại giấy tờ hành chính, tư pháp cho cá nhân, tổ chức tại các xã mới; bảo đảm việc chuyển đổi đơn giản, thuận tiện cho người dân./.

Đoàn Hữu Hào Vinh
Ngày 21/08/2019

Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc tại Trung tâm Công viên cây xanh Huế
Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc tại Trung tâm Công viên cây xanh Huế

      Chiều ngày 21/8/2019, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh về tình hình, kết quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 - 2018 do đồng chí Cái Vĩnh Tuấn - UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Trung tâm Công viên cây xanh Huế.

Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh Bắc Trung bộ lần thứ 6, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh Bắc Trung bộ lần thứ 6, nhiệm kỳ 2016 - 2021

      Ngày 24/8, tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh Quảng Bình tổ chức hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh Bắc Trung bộ lần thứ 6 với chủ đề "Kinh nghiệm hoạt động và giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức kỳ họp bất thường của HĐND cấp tỉnh". Dự hội nghị có các đồng chí: Uông Chu Lưu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Lê Thị Nga - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên UBTV Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội; lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội; Thường trực HĐND các tỉnh khu vực Bắc Trung bộ. Về phía tỉnh Thừa Thiên Huế có đồng chí Cái Vĩnh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo Ban kinh tế - ngân sách, Ban pháp chế, lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh và các đồng chí trong Văn phòng HĐND tỉnh.

Khảo sát về việc xử lý chất thải y tế tại các bệnh viện công lập và ngoài công lập trên địa bàn tỉnh
Khảo sát về việc xử lý chất thải y tế tại các bệnh viện công lập và ngoài công lập trên địa bàn tỉnh

      Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 58/KH-VHXH ngày 16/8/2019 về việc khảo sát xử lý chất thải y tế tại các bệnh viện công lập và ngoài công lập trên địa bàn tỉnh.

Giám sát tình hình, kết quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 - 2018 tại Đài thanh và Truyền hình tỉnh
Giám sát tình hình, kết quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 - 2018 tại Đài thanh và Truyền hình tỉnh

     Chiều ngày 20/8, Đoàn giám sát HĐND tỉnh về tình hình, kết quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 - 2018 do đồng chí Cái Vĩnh Tuấn - UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; cùng tham gia có các thành viên đoàn giám sát; đại diện các Sở: Tài chính, Nội vụ. Về phía Đài có đồng chí Nguyễn Văn Du - Giám đốc và các đồng chí trong Ban Giám đốc, các phòng liên quan.

HĐND tỉnh bầu bổ sung chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh
HĐND tỉnh bầu bổ sung chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh

     Sáng ngày 19/8, trong phiên họp bất thường lần thứ 4, HĐND tỉnh đã tiến hành các thủ tục kiện toàn nhân sự UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

HĐND tỉnh thông qua nghị quyết chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư
HĐND tỉnh thông qua nghị quyết chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư

      Trong chương trình kỳ họp bất thường lần thứ 4 vào sáng ngày 19/8, HĐND tỉnh đã xem xét thông qua chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và thực hiện Nghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

Kỳ họp bất thường lần thứ 4 HĐND tỉnh: Xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng
Kỳ họp bất thường lần thứ 4 HĐND tỉnh: Xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng

      Sáng ngày 19/8, Thường trực HĐND tỉnh, khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tổ chức kỳ họp bất thường lần thứ 4 để bàn và thông qua một số Nghị quyết chuyên đề và kiện toàn nhân sự Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 theo thẩm quyền.

Ban pháp chế HĐND tỉnh khảo sát tình hình thực hiện Đề án 500
Ban pháp chế HĐND tỉnh khảo sát tình hình thực hiện Đề án 500

      Theo Kế hoạch đã ban hành, ngày 09/8 và chiều ngày 12/8, Ban pháp chế HĐND tỉnh đã tiến hành khảo sát về tình hình thực hiện Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020 (gọi tắt là Đề án 500) tại các huyện: Phong Điền, Quảng Điền và Phú Vang. Đồng chí Cái Vĩnh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đã đến dự và chỉ đạo tại buổi làm việc với UBND huyện Phong Điền.

HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ tổ chức kỳ họp bất thường lần thứ 4
HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ tổ chức kỳ họp bất thường lần thứ 4

      Thường trực HĐND tỉnh vừa có giấy triệu tập đại biểu HĐND tỉnh về dự kỳ họp bất thường lần thứ 4, HĐND tỉnh. Theo đó, kỳ họp diễn ra trong 01 buổi, dự kiến vào ngày 19/8/2019 (Thứ hai).

Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu tiếp dân định kỳ tại xã A Đớt, huyện A Lưới
Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu tiếp dân định kỳ tại xã A Đớt, huyện A Lưới

      Sáng ngày 14/8, đồng chí Lê Trường Lưu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã có buổi tiếp dân định kỳ tại UBND xã A Đớt, huyện A Lưới. Cùng tham dự có các đồng chí: Nguyễn Anh Dũng - Phó Trưởng ban Ban pháp chế HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Tiến - Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh; đại diện Văn phòng Tỉnh ủy. Về phía lãnh đạo huyện có các đồng chí: Nguyễn Thị Sửu - TUV, Bí thư Huyện ủy; Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch UBND huyện cùng các phòng, ban, đơn vị liên quan.

THÔNG TIN MỚI
Trang thông tin điện tử HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế
Giấy phép số: 04/2017/GP-TTĐT ngày 11 tháng 4 năm 2017
Địa chỉ: 16 Lê Lợi, Vinh Ninh, thành phố Huế
Điện thoại: 0234.3822444 - 3837936 - Fax: 0234.3831344
Email: hdndtth@thuathienhue.gov.vn
Ghi rõ nguồn "www.hdndthuathienhue.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này
Thiết kế và kỹ thuật: HueTechCo-op