Chủ nhật, 24/10/2021
Trang chủ Tìm kiếm Hỏi đáp Hộp thư
Giới thiệu
Tin tức - sự kiện
Tin tức sự kiện
Tin HĐND
Tin cơ sở
Bản tin Báo chí
Nghị quyết HĐND tỉnh
Kỷ yếu các kỳ họp
Kỳ họp chuyên đề lần 2
Thống kê
41 người đang trực tuyến
2.441.055 số lượt truy cập
Tin tức - sự kiện >> Tin HĐND
Giám sát tình hình các bản án, quyết định bị hủy, bị sửa và án quá hạn của Tòa án nhân dân hai cấp trên địa bàn tỉnh

       Hiến pháp năm 2013 tiếp tục khẳng định “Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp”; đặc biệt nhấn mạnh và làm rõ việc phải giám sát, kiểm soát việc thực hiện quyền lực giữa các cơ quan để tránh lạm quyền. Trên cơ sở quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương, Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015 và sự phân công của Thường trực HĐND, Ban pháp chế HĐND tỉnh đã thường xuyên tiến hành các hoạt động giám sát công tác xét xử của TAND hai cấp trên địa bàn; trong đó tập trung theo dõi, xem xét tình hình các bản án, quyết định bị hủy, bị sửa và án quá hạn luật định.

       Từ đầu nhiệm kỳ 2016 - 2021 đến nay, căn cứ vào chương trình giám sát hàng năm và sự phân công của Thường trực HĐND, Ban pháp chế đã tiến hành thẩm tra định kỳ các báo cáo công tác 06 tháng và hàng năm về tình hình công tác xét xử của TAND hai cấp trên địa bàn tỉnh và giám sát chuyên đề có liên quan đến hoạt động xét xử của ngành Tòa án (giám sát về tình hình tổ chức thực hiện Luật phòng chống ma túy giai đoạn 2015-2017; Giám sát việc thực hiện công tác điều tra, truy tố và xét xử các vụ án vi phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng,...). Qua công tác thẩm tra, giám sát, Ban pháp chế nhận thấy chất lượng công tác xét xử của TAND hai cấp trên địa bàn tỉnh ngày càng được nâng cao, đảm bảo đúng quy định pháp luật, công bằng và dân chủ; đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không có trường hợp nào xét xử oan hoặc bỏ lọt tội phạm. Một số vụ án có tranh chấp phức tạp, đan xen nhiều loại quan hệ pháp luật, có yếu tố nước ngoài đã được tập trung giải quyết tốt,...

Bên cạnh các kết quả đã đạt được, công tác giải quyết, xét xử các vụ án của TAND hai cấp vẫn tồn tại tình trạng án bị hủy, bị sửa và án quá hạn Năm 2017, TAND hai cấp tỉnh Thừa Thiên Huế thụ lý 3.267 vụ án các loại (đã giải quyết 2.930 vụ, đạt tỷ lệ 89,7%); trong đó, án bị hủy do nguyên nhân chủ quan là 21,5 vụ, chiếm tỷ lệ 0,73% án đã giải quyết; án bị sửa do nguyên nhân chủ quan 14,5 vụ, chiếm tỷ lệ 0,49% án đã giải quyết. Năm 2018, TAND hai cấp tỉnh Thừa Thiên Huế thụ lý 4.653 vụ án các loại (đã giải quyết 3.777 vụ, đạt tỷ lệ 81,2%); trong đó, án bị hủy 38,5 vụ, chiếm tỷ lệ 1,02% án đã giải quyết. Như vậy, so với năm 2017, số vụ án và tỷ lệ án bị hủy của TAND hai cấp năm 2018 đều tăng.

Nguyên nhân tình trạng một số bản án, quyết định của TAND hai cấp bị sửa, bị hủy và quá hạn là:

Thứ nhất, một số vụ án có tính chất phức tạp về cả tố tụng và nội dung nhưng quy định của pháp luật chưa được đầy đủ, rõ ràng, nên còn có nhiều quan điểm khác nhau về hướng giải quyết vụ án. Nhiều vụ án cần phải chờ kết quả ủy thác, thu thập chứng cứ tại các địa phương khác hoặc chờ kết quả giám định tài liệu chứng cứ, định giá tài sản; có tính chất phức tạp nhưng quy định về thời hạn chuẩn bị xét xử quá ngắn (chỉ 02 tháng, trong trường hợp gia hạn thì thêm không quá 01 tháng).

Thứ hai, một số cơ quan, đơn vị chưa quan tâm phối hợp với Tòa án trong hoạt động tố tụng, không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ yêu cầu về tống đạt, niêm yết các văn bản tố tụng của Tòa án cho các đương sự; chưa cung cấp kịp thời các tài liệu, chứng cứ, các yêu cầu của Tòa án theo quy định pháp luật. Có những vụ án Tòa án cần có kết quả trả lời của các cơ quan chuyên môn, bản vẽ sơ đồ nhà, đất tranh chấp,... mới đưa vụ án ra xét xử được nhưng trả lời chậm trễ hoặc trả lời không đầy đủ, dẫn đến việc vụ án phải tạm đình chỉ để chờ đợi.

Thứ ba, việc các đương sự thiếu hợp tác, lẫn tránh gây khó khăn cho Tòa án trong quá trình giải quyết vụ án, nhất là bị đơn và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan không cung cấp các tài liệu chứng cứ, không chấp hành các văn bản tố tụng, nên rất khó khăn trong việc thu thập, đánh giá chứng cứ để giải quyết vụ án. Mặt khác, phía nguyên đơn trong quá trình khởi kiện chưa cung cấp đầy đủ các tài liệu, chứng cứ, họ tên người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, nên sau khi thụ lý Tòa án phải chờ để nguyên đơn cung cấp, bổ sung chứng cứ hoặc phải ủy thác thu thập chứng cứ. Số lượng các loại vụ án (nhất là trong lĩnh vực hình sự, dân sự) mà các Toà án phải thụ lý, giải quyết tiếp tục có xu hướng gia tăng với tính chất ngày càng phức tạp, trong khi đó, số lượng Thẩm phán và những điều kiện đảm bảo cho hoạt động chưa đáp ứng yêu cầu.

Thứ năm, phương pháp, lề lối làm việc tại một số đơn vị đã có những đổi mới, nhưng còn chậm so với yêu cầu. Đối với các vụ án có tính chất phức tạp (có nhiều đương sự, nhiều quan hệ pháp luật tranh chấp, đương sự chây ì, thiếu hợp tác, gây khó khăn,...) nên một số Thẩm phán đôi lúc chưa định hướng tốt về việc thu thập chứng cứ và hướng giải quyết vụ án; mặt khác ngại án bị hủy, sửa ảnh hưởng đến việc tái bổ nhiệm Thẩm phán nên có lúc còn để vụ án quá thời hạn xét xử.

Nhìn chung, số bản án, quyết định bị hủy, bị sửa và án quá hạn của TAND hai cấp trên địa bàn tỉnh trong các năm gần đây so với tổng số vụ việc đã giải quyết là không cao; tuy nhiên, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của TAND hai cấp tỉnh Thừa Thiên Huế, mà trọng tâm là công tác giải quyết, xét xử các vụ án. Trong phạm vi bài viết xin được đề xuất một số kiến nghị, giải pháp như sau:

Một là, tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 và tăng cường vai trò, hiệu quả giám sát của cơ quan dân cử đối với công tác xét xử. Các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và các cơ quan tư pháp cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 49 của Bộ Chính trị. Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực và Ban pháp chế HĐND tỉnh cần tăng cường giám sát hoạt động xét xử của TAND hai cấp. Trong đó, việc thẩm tra báo cáo của TAND tỉnh là nhiệm vụ thường xuyên của Ban pháp chế để chuẩn bị cho các kỳ họp thường kỳ, do đó Ban cần chủ động nghiên cứu, xây dựng kế hoạch thẩm tra một cách phù hợp và hiệu quả. Trong trường hợp chưa nhận được báo cáo chính thức, để kịp chuẩn bị cho kỳ họp, Ban có thể chủ động tiến hành hoạt động khảo sát tại các cơ quan Tòa án trước để nắm thông tin. Nội dung của báo cáo thẩm tra không đi sâu vào việc trình bày các nội dung đã được nêu tại báo cáo khác mà ưu tiên phân tích, làm rõ những vấn đề còn khó khăn, hạn chế; có nhận định một cách chính xác, có tính thuyết phục, tính phản biện cao và có đề xuất, kiến nghị hợp lí. Thông qua việc nâng cao chất lượng báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế đối với các báo cáo công tác xét xử 06 tháng và hàng năm ngành Tòa án sẽ giúp cho các đại biểu HĐND hiểu rõ và thảo luận về các nội dung liên quan đến công tác xét xử. Bên cạnh đó, cần tăng cường hoạt động khảo sát, nắm tình hình thực tế, đi sâu nghiên cứu cụ thể các vấn đề trọng tâm ở những vụ việc mà dư luận đặc biệt quan tâm.

Hai là, các ban, ngành và địa phương cần quan tâm phối hợp thực hiện, kịp thời đối với những yêu cầu, kiến nghị của Tòa án. UBND tỉnh cần chỉ đạo các Sở, ban, ngành và UBND các địa phương (nhất là cấp xã) tích cực phối hợp chặt chẽ với TAND hai cấp trong việc thực hiện các yêu cầu về tống đạt, niêm yết các văn bản tố tụng của Tòa án cho các đương sự; cung cấp kịp thời các tài liệu, chứng cứ, các yêu cầu của Tòa án theo quy định pháp luật.

Ba là, TAND hai cấp cần tập trung kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy và hoạt động theo Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển đội ngũ cán bộ, công chức; đẩy mạnh việc ứng dụng tin học trong hoạt động hành chính xét xử và hoạt động chuyên môn của Tòa án. Thực hiện quyết liệt các giải pháp để nâng cao chất lượng tranh tụng và chất lượng giải quyết các loại án, đảm bảo xét xử đúng người, đúng tội, đúng chính sách pháp luật; không để xảy ra tình trạng xét xử oan người vô tội và bỏ lọt tội phạm. Đồng thời, đổi mới phương pháp lãnh đạo, phát huy tính sáng tạo và đề cao trách nhiệm người đứng đầu đối với từng đơn vị. Xây dựng cơ chế phát huy vai trò thanh tra, kiểm tra công tác xét xử, hoạt động công vụ và công tác phòng, chống tham nhũng. Triển khai làm tốt công tác đào tạo, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ, tập trung bồi dưỡng các văn bản pháp luật mới, chuyên sâu về kỹ năng xét xử cho Thẩm phán và Hội thẩm nhân dân; tập trung giải đáp các vướng mắc về nghiệp vụ để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn xét xử và đảm bảo việc áp dụng thống nhất pháp luật trong hoạt động xét xử của Tòa án./.

Đoàn Hữu Hào Vinh
Ngày 27/02/2019

Báo cáo đề dẫn tại Hội nghị giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND thành phố, thị xã và các huyện
Báo cáo đề dẫn tại Hội nghị giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND thành phố, thị xã và các huyện

     HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 hoạt động đến nay đã hơn nửa nhiệm kỳ với nhiều đổi mới trong phương thức hoạt động, chất lượng ngày càng nâng cao; vị thế, uy tín, niềm tin của nhân dân và cử tri đối với HĐND ngày càng được khẳng định. Đạt được kết quả trên là nhờ sự quyết tâm, nỗ lực phấn đấu không ngừng của Thường trực HĐND, các Ban HĐND và bộ phận tham mưu, giúp việc là Văn phòng.

Hội nghị Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND thành phố Huế, thị xã và các huyện
Hội nghị Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND thành phố Huế, thị xã và các huyện

     Chiều 15/03, tại hội trường UBND thành phố Huế đã diễn ra Hội nghị Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND thành phố Huế, thị xã và các huyện với chủ đề “Nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND”. Đến dự có các đồng chí: Cái Vĩnh Tuấn - UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Huỳnh Cư - UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Huế; Nguyễn Thị Ái Vân - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; cùng lãnh đạo Thường trực HĐND, các ban của HĐND tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố Huế.

Chương trình xây dựng nghị quyết chuyên đề năm 2019 của HĐND tỉnh
Chương trình xây dựng nghị quyết chuyên đề năm 2019 của HĐND tỉnh

      Theo Chương trình xây dựng nghị quyết chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh, năm 2019, ngoài việc xem xét, thông qua các nghị quyết thường kỳ theo quy định, Hội đồng nhân dân tỉnh dự kiến sẽ thông qua 15 nghị quyết chuyên đề tại 02 kỳ họp (thứ 8 và thứ 9), cụ thể như sau:

Lễ công bố và trao Quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ
Lễ công bố và trao Quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ

      Chiều ngày 11/3, tại Văn phòng HĐND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định điều động, bổ nhiệm Chánh Văn phòng Tỉnh ủy và Phó Chánh Văn phòng phụ trách Văn phòng HĐND tỉnh. Đến dự và công bố quyết định có các đồng chí: Đoàn Thị Thanh Huyền - UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Cái Vĩnh Tuấn - UVTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Ái Vân - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Năm 2019, Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh sẽ tổ chức 06 cuộc khảo sát và giám sát chuyên đề
Năm 2019, Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh sẽ tổ chức 06 cuộc khảo sát và giám sát chuyên đề

     Theo Chương trình công tác của Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh, năm 2019, Ban sẽ tiến hành 06 cuộc khảo sát, giám sát chuyên đề, gồm: khảo sát việc thực hiện các quy định của pháp luật tại các trường mầm non tư thục trên địa bàn tỉnh; khảo sát tình trạng trẻ em bị tai nạn thương tích trên địa bàn tỉnh; khảo sát việc thực về việc thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh; khảo sát việc xử lý chất thải y tế tại các bệnh viện công lập và ngoài công lập trên địa bàn tỉnh; giám sát chương trình xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn tỉnh từ năm 2015 đến nay và giám sát về công tác giảm nghèo tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh.

Đại diện Thường trực HĐND tỉnh tiếp dân định kỳ tháng 2
Đại diện Thường trực HĐND tỉnh tiếp dân định kỳ tháng 2

     Chiều ngày 20/02, ông Hoàng Khánh Hùng - Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh đã tiếp công dân định kỳ tại trụ sở Tiếp công dân tỉnh (số 2 Tố Hữu, phường phú Hội, thành phố Huế), đồng chủ trì có ông Phạm Như Hiệp - Đại biểu Quốc hội khóa 14.

Năm 2018, hoạt động chất vấn của HĐND tỉnh tăng cả về chất và lượng
Năm 2018, hoạt động chất vấn của HĐND tỉnh tăng cả về chất và lượng

      Nếu như những năm trước đây, hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn tại kỳ họp HĐND tỉnh diễn ra với không khí còn trầm lắng, thiếu sôi nổi. Nhiều đại biểu còn tâm lý e ngại, nể nang và chưa tích cực đặt câu hỏi, chất lượng một số câu hỏi còn hạn chế, chưa có chiều sâu, đa số mới dừng lại ở mức độ hỏi đáp, tìm hiểu thông tin… cơ quan chức năng trả lời chất vấn còn nặng về báo cáo thành tích, né tránh trách nhiệm, nội dung trả lời còn chung chung, chưa đúng trọng tâm của vấn đề được chất vấn thì đến nay những tồn tại nêu trên đã được khắc phục đáng kể. Điều này được thể hiện qua kết quả phiên chất vấn tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa VII.

Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019
Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019

      Sáng ngày 15/01/2019, Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết Ban để đánh giá kết quả công tác năm 2018 và bàn về phương hướng, nhiệm vụ, chương trình công tác năm 2019. Đồng chí Nguyễn Thái Sơn - UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh chủ trì hội nghị; tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Ái Vân - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các thành viên Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban pháp chế và Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh.

Ban pháp chế HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018
Ban pháp chế HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018

      Chiều ngày 08/01/2018, Ban pháp chế HĐND tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết Ban để đánh giá kết quả công tác năm 2018 và bàn về phương hướng, nhiệm vụ, chương trình công tác năm 2019. Tham dự và chỉ đạo có đồng chí Cái Vĩnh Tuấn - UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đại diện Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban kinh tế - ngân sách, Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; các Sở Tư pháp, Sở Nội vụ và một số cơ quan trong khối nội chính tư pháp của tỉnh, lãnh đạo và các chuyên viên pháp chế Văn phòng HĐND tỉnh.

Chương trình công tác năm 2019 của Thường trực HĐND tỉnh
Chương trình công tác năm 2019 của Thường trực HĐND tỉnh

      Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Nghị quyết về Chương trình xây dựng nghị quyết chuyên đề năm 2019 của Thường trực HĐND tỉnh; Nghị quyết về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2019, Thường trực HĐND tỉnh xây dựng chương trình công tác năm 2019 như sau:

THÔNG TIN MỚI
Trang thông tin điện tử HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế
Giấy phép số: 04/2017/GP-TTĐT ngày 11 tháng 4 năm 2017
Địa chỉ: 16 Lê Lợi, Vinh Ninh, thành phố Huế
Điện thoại: 0234.3822444 - 3837936 - Fax: 0234.3831344
Email: hdndtth@thuathienhue.gov.vn
Ghi rõ nguồn "www.hdndthuathienhue.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này
Thiết kế và kỹ thuật: HueTechCo-op