Thứ Tư, 1/12/2021
Trang chủ Tìm kiếm Hỏi đáp Hộp thư
Giới thiệu
Tin tức - sự kiện
Tin tức sự kiện
Tin HĐND
Tin cơ sở
Bản tin Báo chí
Nghị quyết HĐND tỉnh
Kỷ yếu các kỳ họp
Kỳ họp chuyên đề lần 2
Tài liệu phục vụ TXCT
Thống kê
34 người đang trực tuyến
2.528.417 số lượt truy cập
Tin tức - sự kiện >> Tin HĐND
Ban pháp chế HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018

      Chiều ngày 08/01/2018, Ban pháp chế HĐND tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết Ban để đánh giá kết quả công tác năm 2018 và bàn về phương hướng, nhiệm vụ, chương trình công tác năm 2019. Tham dự và chỉ đạo có đồng chí Cái Vĩnh Tuấn - UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đại diện Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban kinh tế - ngân sách, Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; các Sở Tư pháp, Sở Nội vụ và một số cơ quan trong khối nội chính tư pháp của tỉnh, lãnh đạo và các chuyên viên pháp chế Văn phòng HĐND tỉnh.

      Năm 2018, Ban pháp chế đã chủ động triển khai thực hiện đầy đủ, đúng tiến độ các nội dung giám sát, thẩm tra. Thành viên Ban đã tham gia 04 đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh, Ban đã tham mưu nội dung và giúp Thường trực HĐND tỉnh tổ chức 01 cuộc giám sát chuyên đề; tiến hành 02 cuộc giám sát chuyên đề và 04 cuộc khảo sát của Ban; thẩm định 08 Tờ trình và dự thảo Nghị quyết của UBND tỉnh; thẩm định trên 20 báo cáo sơ kết và tổng kết công tác năm của các cơ quan khối nội chính, tư pháp,… Qua thẩm tra, giám sát, khảo sát Ban đã có nhiều kiến nghị đối với các cấp, ngành, địa phương về những tồn tại, hạn chế và giải pháp khắc phục nhằm nâng cao hiệu quả của việc chấp hành pháp luật trong hoạt động quản lý điều hành, thực hiện nhiệm vụ, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế của địa phương. Chất lượng báo cáo thẩm tra, giám sát ngày càng được nâng cao, đi sâu vào trọng tâm, đảm bảo ngắn gọn, hiệu quả. Các đề xuất, kiến nghị của Ban tại báo cáo thẩm tra đã đảm bảo tính hợp lý, hợp pháp, bám sát tình hình thực tế của địa phương, thể hiện rõ quan điểm của Ban để HĐND tỉnh có thêm cơ sở thảo luận, xem xét quyết định.

Công tác phối hợp giữa Ban pháp chế với các ban, ngành được quan tâm, đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả. Ban pháp chế và Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tăng cường phối hợp, hỗ trợ trong việc năm bắt tình hình ở cơ sở. Trong năm 2018, đại diện lãnh đạo Ban pháp chế đã tham gia Hội nghị giao ban khối nội chính và tham gia 03 đoàn giám sát, kiểm tra của Ban Nội chính; đại diện Ban Nội chính đã tham gia các hoạt động giám sát chuyên đề và đoàn học tập kinh nghiệm tại các tỉnh của Ban pháp chế. Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh đã bố trí lãnh đạo tham gia các hoạt động giám sát, thẩm tra của Ban pháp chế. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã hỗ trợ, cung cấp kịp thời thông tin kết quả kiểm sát của ngành cho Ban pháp chế. Sở Tư pháp đã phối hợp chặt chẽ trong việc xây dựng, rà soát, kiểm tra việc ban hành các văn bản QPPL, tăng cường xây dựng và hoàn thiện thể chế trên địa bàn tỉnh. Sở Nội vụ đã tranh thủ trao đổi nhiều thông tin phục vụ cho việc xây dựng các đề án sắp xếp bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh, tình hình thôn, tổ dân phố và đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở. Các Ban kinh tế - ngân sách, Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh cũng đã phối hợp sắp xếp các kế hoạch giám sát, thẩm tra tránh trùng lặp, giảm tải cho cơ sở,… Văn phòng HĐND tỉnh cũng đã phối hợp chặt chẽ với Ban pháp chế trong công tác tự kiểm tra văn bản QPPL do HĐND tỉnh ban hành, thực hiện tốt hơn các quy định về việc lập đề nghị xây dựng nghị quyết QPPL của HĐND tỉnh năm 2019; hỗ trợ, tạo điều kiện và phục vụ để Ban pháp chế tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2018. Ban pháp chế HĐND tỉnh và Ban pháp chế cấp huyện cũng đã thường xuyên giữ mối liên hệ, trao đổi, hướng dẫn, phản ánh tình hình ở cơ sở, hỗ trợ tích cực lẫn nhau trong thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực pháp chế.

Đồng chí Cái Vĩnh Tuấn - UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tại hội nghị, đại diện của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp và thành viên Ban pháp chế đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo tổng kết công tác năm 2018; đề xuất một số kiến nghị, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Ban trong năm 2019; tham gia phát biểu các nội dung liên quan đến hoạt động xây dựng, ban hành văn bản QPPL,... Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Cái Vĩnh Tuấn đã đánh giá cao các kết quả công tác của Ban pháp chế trong năm 2018; ghi nhận hoạt động của Ban ngày càng tiến bộ, hiệu quả; chất lượng các đợt thẩm tra, giám sát và báo cáo ngày càng tăng. Đồng thời, đồng chí nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm của Ban trong năm 2018 cần lưu ý thực hiện như: Chủ động phối hợp với cơ quan soạn thảo dự thảo Nghị quyết ngay từ đầu để tránh việc bị động trong quá trình thẩm tra; phối hợp với Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh thực hiện việc nghiên cứu, tham mưu Thường trực HĐND tỉnh đối với kiến nghị, đề xuất bổ sung kinh phí hỗ trợ cho hoạt động của các cơ quan tố tụng trên địa bàn tỉnh; chia sẻ với những khó khăn của các thành viên kiêm nhiệm trong việc sắp xếp thời gian tham gia các đợt thẩm tra, giám sát, tuy nhiên, đề nghị các thành viên Ban cần tích cực tham gia hoạt động của Ban pháp chế cũng như hoạt động chất vấn tại kỳ họp HĐND và phiên họp của Thường trực HĐND; nâng cao chất lượng trong việc xây dựng nội dung và thực hiện các cuộc giám sát chuyên đề; tuân thủ đầu đủ các yêu cầu về quy trình, thể thức ban hành các nghị quyết QPPL của HĐND tỉnh; thực hiện có hiệu quả hơn việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo do Thường trực HĐND tỉnh phân công hoặc theo thẩm quyền được giao,...

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thanh Sơn - Phó Trưởng ban Ban pháp chế HĐND tỉnh đã cảm ơn sự tham gia đông đủ của đại biểu và các phát biểu tâm huyết, trách nhiệm của đại diện các ban, ngành; tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh và ý kiến đóng góp của thành viên Ban pháp chế. Đồng thời, nhấn mạnh nhờ sự chỉ đạo của Thường trực HĐND tỉnh, sự nỗ lực của lãnh đạo, thành viên Ban và các chuyên viên tham mưu đã làm nên chất lượng, hiệu quả của hoạt động Ban. Trong năm 2019, riêng Ban sẽ chọn để tiến hành 02 cuộc giám sát chuyên đề là (1) Giám sát việc chấp hành các quyết định xử lý về thanh tra trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (giai đoạn 2016 - 2018) và (2) Giám sát tình hình bản án, quyết định của Tòa án nhân dân hai cấp bị hủy, bị sửa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (giai đoạn 2016 - 2018). Tin tưởng, bên cạnh sự chủ động, nổ lực của tập thể Ban thì sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Thường trực HĐND tỉnh và phối hợp giữa Ban pháp chế với các Ban của HĐND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các cơ quan, ban ngành trong khối nội chính ngày càng nhịp nhàng sẽ là cơ sở để hoạt động của Ban pháp chế trong năm 2019 và các năm tiếp theo ngày càng chất lượng, hiệu quả./.

Đoàn Hữu Hào Vinh
Ngày 09/01/2019

Năm 2019, Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh sẽ tổ chức 06 cuộc khảo sát và giám sát chuyên đề
Năm 2019, Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh sẽ tổ chức 06 cuộc khảo sát và giám sát chuyên đề

     Theo Chương trình công tác của Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh, năm 2019, Ban sẽ tiến hành 06 cuộc khảo sát, giám sát chuyên đề, gồm: khảo sát việc thực hiện các quy định của pháp luật tại các trường mầm non tư thục trên địa bàn tỉnh; khảo sát tình trạng trẻ em bị tai nạn thương tích trên địa bàn tỉnh; khảo sát việc thực về việc thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh; khảo sát việc xử lý chất thải y tế tại các bệnh viện công lập và ngoài công lập trên địa bàn tỉnh; giám sát chương trình xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn tỉnh từ năm 2015 đến nay và giám sát về công tác giảm nghèo tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh.

Giám sát tình hình các bản án, quyết định bị hủy, bị sửa và án quá hạn của Tòa án nhân dân hai cấp trên địa bàn tỉnh
Giám sát tình hình các bản án, quyết định bị hủy, bị sửa và án quá hạn của Tòa án nhân dân hai cấp trên địa bàn tỉnh

       Hiến pháp năm 2013 tiếp tục khẳng định “Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp”; đặc biệt nhấn mạnh và làm rõ việc phải giám sát, kiểm soát việc thực hiện quyền lực giữa các cơ quan để tránh lạm quyền. Trên cơ sở quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương, Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015 và sự phân công của Thường trực HĐND, Ban pháp chế HĐND tỉnh đã thường xuyên tiến hành các hoạt động giám sát công tác xét xử của TAND hai cấp trên địa bàn; trong đó tập trung theo dõi, xem xét tình hình các bản án, quyết định bị hủy, bị sửa và án quá hạn luật định.

Đại diện Thường trực HĐND tỉnh tiếp dân định kỳ tháng 2
Đại diện Thường trực HĐND tỉnh tiếp dân định kỳ tháng 2

     Chiều ngày 20/02, ông Hoàng Khánh Hùng - Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh đã tiếp công dân định kỳ tại trụ sở Tiếp công dân tỉnh (số 2 Tố Hữu, phường phú Hội, thành phố Huế), đồng chủ trì có ông Phạm Như Hiệp - Đại biểu Quốc hội khóa 14.

Năm 2018, hoạt động chất vấn của HĐND tỉnh tăng cả về chất và lượng
Năm 2018, hoạt động chất vấn của HĐND tỉnh tăng cả về chất và lượng

      Nếu như những năm trước đây, hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn tại kỳ họp HĐND tỉnh diễn ra với không khí còn trầm lắng, thiếu sôi nổi. Nhiều đại biểu còn tâm lý e ngại, nể nang và chưa tích cực đặt câu hỏi, chất lượng một số câu hỏi còn hạn chế, chưa có chiều sâu, đa số mới dừng lại ở mức độ hỏi đáp, tìm hiểu thông tin… cơ quan chức năng trả lời chất vấn còn nặng về báo cáo thành tích, né tránh trách nhiệm, nội dung trả lời còn chung chung, chưa đúng trọng tâm của vấn đề được chất vấn thì đến nay những tồn tại nêu trên đã được khắc phục đáng kể. Điều này được thể hiện qua kết quả phiên chất vấn tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa VII.

Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019
Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019

      Sáng ngày 15/01/2019, Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết Ban để đánh giá kết quả công tác năm 2018 và bàn về phương hướng, nhiệm vụ, chương trình công tác năm 2019. Đồng chí Nguyễn Thái Sơn - UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh chủ trì hội nghị; tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Ái Vân - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các thành viên Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban pháp chế và Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh.

Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2018, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019
Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2018, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019

      Chiều ngày 02/01/2019, Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết Ban để đánh giá kết quả công tác năm 2018 và bàn về phương hướng, nhiệm vụ, chương trình công tác năm 2019. Đồng chí Nguyễn Quang Tuấn - UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh đã chủ trì hội nghị; tham dự và chỉ đạo có đồng chí Cái Vĩnh Tuấn - UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; các thành viên Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban pháp chế và Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; lãnh đạo và các chuyên viên kinh tế - ngân sách của Văn phòng HĐND tỉnh.

Chương trình công tác năm 2019 của Thường trực HĐND tỉnh
Chương trình công tác năm 2019 của Thường trực HĐND tỉnh

      Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Nghị quyết về Chương trình xây dựng nghị quyết chuyên đề năm 2019 của Thường trực HĐND tỉnh; Nghị quyết về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2019, Thường trực HĐND tỉnh xây dựng chương trình công tác năm 2019 như sau:

Thông báo kế hoạch tiếp công dân định kỳ của Thường trực HĐND, lãnh đạo các Ban HĐND và đại biểu HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm 2019
Thông báo kế hoạch tiếp công dân định kỳ của Thường trực HĐND, lãnh đạo các Ban HĐND và đại biểu HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm 2019

     Thực hiện Luật tiếp công dân ngày 25/11/2013; Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiếp công dân, Thường trực HĐND tỉnh xây dựng kế hoạch và thông báo lịch tiếp công dân định kỳ 6 tháng đầu năm 2019 của Thường trực HĐND, lãnh đạo các Ban HĐND và đại biểu HĐND tỉnh như sau:

Thường trực HĐND tỉnh triển khai chương trình công tác năm 2019
Thường trực HĐND tỉnh triển khai chương trình công tác năm 2019

      Chiều ngày 24/12, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức buổi họp triển khai chương trình công tác và chương trình giám sát của Thường trực HĐND tỉnh năm 2019. Đồng chí Lê Trường Lưu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã chủ trì buổi họp.

Bế mạc kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Bế mạc kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

     Sau 3 ngày làm việc, với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm cao trước cử tri và nhân dân trong toàn tỉnh, kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh, khóa VII đã thành công tốt đẹp và tiến hành phiên bế mạc kỳ họp.

THÔNG TIN MỚI
Trang thông tin điện tử HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế
Giấy phép số: 04/2017/GP-TTĐT ngày 11 tháng 4 năm 2017
Địa chỉ: 16 Lê Lợi, Vinh Ninh, thành phố Huế
Điện thoại: 0234.3822444 - 3837936 - Fax: 0234.3831344
Email: hdndtth@thuathienhue.gov.vn
Ghi rõ nguồn "www.hdndthuathienhue.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này
Thiết kế và kỹ thuật: HueTechCo-op