Thứ Ba, 21/5/2019
Trang chủ Tìm kiếm Hỏi đáp Hộp thư
Giới thiệu
Tin tức - sự kiện
Tin tức sự kiện
Tin HĐND
Tin cơ sở
Bản tin Báo chí
Nghị quyết HĐND tỉnh
Kỷ yếu các kỳ họp
Tài liệu kỳ họp BT lần 2
Tài liệu kỳ họp thứ 7
Tài liệu kỳ họp BT lần 3
Thống kê
37 người đang trực tuyến
788.474 số lượt truy cập
Tin tức - sự kiện >> Tin HĐND
Cân đối nguồn lực cho các dự án cấp thiết phục vụ kịp thời cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh

      Sáng ngày 5/12, tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa VII đã thảo luận và thông qua Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Thừa Thiên Huế. Đây là cơ sở quan trọng để UBND tỉnh cân đối và sử dụng hiệu quả nguồn ngân sách địa phương vào các mục tiêu phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

     Theo UBND tỉnh, đến thời điểm hiện nay, danh mục các dự án đầu tư thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý có nhiều thay đổi so với kế hoạch đã được giao từ ban đầu. Qua rà soát, có một số dự án chưa thật sự cấp thiết cần được đầu tư, một số dự án cần được giãn tiến độ để tập trung vốn cho các dự án có nhu cầu cấp thiết, cần phải triển khai sớm. Bên cạnh đó, một số dự án quan trọng cấp bách phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch liên quan đến lĩnh vực giao thông, thủy lợi, y tế, giáo dục, an ninh quốc phòng và các dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng... trong quá trình xây dựng kế hoạch chưa lường hết hoặc chưa phát sinh nên cần phải bổ sung để thực hiện.

Theo đó, có 29 dự án đề xuất điều chỉnh và cắt giảm nguồn lực thực hiện, khoảng gần 209 tỷ đồng (nguồn vốn cắt giảm này thuộc nguồn vốn ngân sách địa phương, nằm trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 đã được giao) để chuyển bổ sung cho các dự án cấp thiết hơn. Nguồn vốn cắt giảm và điều chỉnh nêu trên được bổ sung nguồn lực cho 22 dự án có nhu cầu cấp thiết cần thực hiện trong giai đoạn 2016-2020 đảm bảo mục tiêu phát triển hạ tầng kinh tế-xã hội đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư theo Luật đầu tư công, tổng nguồn vốn khoảng hơn 208 tỷ đồng.

UBND tỉnh cũng đề nghị sử dụng nguồn vốn dự phòng, vượt thu, quỹ phát triển đất, vốn sự nghiệp di tích, vốn ứng trước ngân sách tỉnh và huy động hợp pháp khác để thực hiện 27 dự án quan trọng liên quan phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thuộc các lĩnh vực như: Bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư mở rộng sân bay Phú Bài và Khu vực I  Kinh thành Huế; dự án Đô thị thông minh và các dự án giải phóng mặt bằng phục vụ kêu gọi đầu tư... với tổng tổng mức đầu tư dự kiến 4.837 tỷ đồng. Trong đó, dự án Di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực I di tích kinh thành Huế giai đoạn 1 là 2.735 tỷ đồng; dự kiến đề nghị ngân sách Trung ương hỗ trợ là 1.880 tỷ đồng, còn lại là ngân sách địa phương và các nguồn huy động hợp pháp khác.

Theo kết quả giám sát của Ban kinh tế - ngân sách, sau 3 năm thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 theo Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh, việc quản lý và sử dụng vốn đầu tư công đã được các ngành, địa phương thực hiện chặt chẽ, công khai và minh bạch hơn từ phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án và cân đối nguồn lực, phân bổ vốn để triển khai thực hiện, góp phần hạn chế đầu tư dàn trải, giảm dần nợ đọng xây dựng cơ bản... Việc cắt giảm nguồn lực thực hiện 29 dự án với số vốn cắt giảm là 208,961 tỷ đồng là phù hợp, giúp cho UBND tỉnh cân đối nguồn lực cho các dự án cấp thiết phục vụ kịp thời cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Thảo luận tại kỳ họp thứ 7, các đại biểu HĐND cho rằng, đây là lần đầu tiên xây dựng và thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn nên chưa lường hết được những khó khăn cũng như khả năng cân đối nguồn lực có so với kế hoạch được giao. Bên cạnh đó, từ thực tế phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, có một số dự án chưa thực sự cấp thiết cần giãn tiến độ để tập trung cho các dự án quan trọng, cấp bách. Vì vậy, việc xem xét, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 cho phù hợp với thực tiễn là rất cần thiết và đúng quy định theo Luật đầu tư công. Đặc biệt là, cần ưu tiên nguồn lực để thực hiện các dự án đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư, khu nghĩa trang để mở rộng sân bay quốc tế Phú Bài; giải phóng mặt bằng khu vực 1 di tích Kinh thành Huế; các dự án giải phóng mặt bằng phục vụ kêu gọi đầu tư; dự án Đô thị thông minh…


Ngày 06/12/2018

HĐND tỉnh thông qua nhiều Nghị quyết quan trọng, trong ngày làm việc thứ hai (6/12)
HĐND tỉnh thông qua nhiều Nghị quyết quan trọng, trong ngày làm việc thứ hai (6/12)

     Tiếp tục ngày làm việc thứ 2 của kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa VII, các đại biểu HĐND tỉnh đã nghe các tờ trình của UBND tỉnh và các báo cáo thẩm tra của các ban HĐND tỉnh; đồng thời thảo luận thông qua các Nghị quyết quan trọng liên quan đến các lĩnh vực kinh tế, văn hóa và an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Kiện toàn nhân sự UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Kiện toàn nhân sự UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021

     Chiều ngày 6/12, trong chương trình làm việc tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021, HĐND tỉnh đã thực hiện nội dung miễn nhiệm 03 thành viên UBND tỉnh; bầu bổ sung 01 thành viên UBND tỉnh và 01 Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

HĐND tỉnh lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND tỉnh bầu
HĐND tỉnh lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND tỉnh bầu

     Chiều ngày 6/12, dưới sự điều hành của Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu, HĐND tỉnh đã thông qua tờ trình danh sách 26 người lấy phiếu tín nhiệm đồng thời tiến hành bỏ phiếu kín theo 3 mức độ là tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp.

Giảm 243 thôn, tổ dân phố sau khi thực hiện sáp nhập
Giảm 243 thôn, tổ dân phố sau khi thực hiện sáp nhập

    Sáng ngày 06/12, ngày làm việc thứ hai kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa VII đã thảo luận và thông qua Nghị quyết về thành lập, chia tách, sáp nhập thôn, tổ dân phố tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh.

HĐND tỉnh thông qua 9 Nghị quyết quan trọng trong ngày làm việc đầu tiên
HĐND tỉnh thông qua 9 Nghị quyết quan trọng trong ngày làm việc đầu tiên

      Tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh, khóa VII, trong chương trình làm việc đầu tiên, HĐND tỉnh đã nghe các báo cáo về tình hình hoạt động của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019; các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh và các báo cáo của các cơ quan hữu quan; đồng thời thảo luận thông qua 9 Nghị quyết quan trọng.

Tiếp tục tinh giản biên chế trong năm 2019
Tiếp tục tinh giản biên chế trong năm 2019

     Chiều ngày 05/12, tại kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa VII, 100% đại biểu có mặt đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc giao biên chế công chức năm 2019 trong các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh và phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019.

Hoạt động chất vấn sẽ được đổi mới
Hoạt động chất vấn sẽ được đổi mới

      Trả lời phỏng vấn Báo Thừa Thiên Huế về nội dung, chương trình kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa VII khai mạc sáng 5/12, đồng chí Cái Vĩnh Tuấn - UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh khẳng định, kỳ họp sẽ nâng cao chất lượng, đáp ứng kỳ vọng của cử tri.

Khai mạc kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Khai mạc kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

      Sáng 05/12, kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã chính thức khai mạc. Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách năm 2019 của tỉnh; đồng thời thảo luận, thông qua các Nghị quyết thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường
Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường

     Sáng ngày 22/11, Đoàn giám sát HĐND tỉnh do đồng chí Cái Vĩnh Tuấn - UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) về tình hình thực hiện chính sách pháp luật về thu hồi đất, giao đất, bồi thường và hỗ trợ, tái định cư các dự án lớn trên địa bàn tỉnh từ tháng 7/2014 đến nay. Đây cũng là đơn vị cuối cùng của 22 đầu mối đoàn công tác làm việc về nội dung trên nhằm rà soát lại Nghị quyết của HĐND tỉnh về hiệu quả thu hút các dự án đầu tư và thu hồi các dự án chậm tiến độ.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu tiếp xúc cử tri tại thành phố Huế
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu tiếp xúc cử tri tại thành phố Huế

     Sáng 22/11, Tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm các đồng chí: Lê Trường Lưu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trương Quang Trung - UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Huế cùng các đại biểu của HĐND của tỉnh và thành phố đã có buổi tiếp xúc cử tri 2 phường Vĩnh Ninh và Phường Đúc trước kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh.

THÔNG TIN MỚI
Trang thông tin điện tử HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế
Giấy phép số: 04/2017/GP-TTĐT ngày 11 tháng 4 năm 2017
Địa chỉ: 16 Lê Lợi, Vinh Ninh, thành phố Huế
Điện thoại: 0234.3822444 - 3837936 - Fax: 0234.380711
Email: hdndtth@thuathienhue.gov.vn
Ghi rõ nguồn "www.hdndthuathienhue.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này
Thiết kế và kỹ thuật: HueTechCo-op