Thứ Sáu, 10/7/2020
Trang chủ Tìm kiếm Hỏi đáp Hộp thư
Giới thiệu
Tin tức - sự kiện
Tin tức sự kiện
Tin HĐND
Tin cơ sở
Bản tin Báo chí
Nghị quyết HĐND tỉnh
Kỷ yếu các kỳ họp
Tài liệu phục vụ TXCT
Tài liệu kỳ họp thứ 10
Thống kê
263 người đang trực tuyến
1.363.824 số lượt truy cập
Tin tức - sự kiện >> Tin HĐND
HĐND tỉnh thông qua nghị quyết chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư

      Trong chương trình kỳ họp bất thường lần thứ 4 vào sáng ngày 19/8, HĐND tỉnh đã xem xét thông qua chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và thực hiện Nghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

      Trình bày Tờ trình của UBND tỉnh, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ Bạch Chơn Đông cho biết, quá trình thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và bố trí lại số lượng cán bộ, công chức, viên chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo quy định của Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ đã tác động trực tiếp, ảnh hưởng đến quyền lợi của nhiều đối tượng. Mặc dù có nhiều cán bộ, công chức có trình độ, phẩm chất và năng lực công tác để đảm nhận những vị trí công việc được giao, tuy nhiên, do sắp xếp tổ chức và tinh giản biên chế, giảm số lượng theo quy định nên dẫn đến dôi dư cán bộ, công chức, viên chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã không thể tiếp tục bố trí công tác.

Để giải quyết chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức dôi dư do sắp xếp, tại Khoản 2, Điều 10 của Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12/3/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định: “Ngoài chế độ, chính sách theo quy định, trên cơ sở cân đối ngân sách địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp ban hành chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Vì vậy, để đảm bảo ổn định tư tưởng và hỗ trợ một phần cho cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư, việc ban hành chính sách hỗ trợ là hết sức cần thiết”.

Hiện nay trên địa bàn toàn tỉnh có 3.360 cán bộ, công chức và 2.405 người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, trong đó: Tại 14 xã thuộc diện sắp xếp hiện có 307 cán bộ, công chức và 220 người hoạt động không chuyên trách. Tại 138 xã, phường, thị trấn còn lại hiện có 3.053 cán bộ, công chức và 2.185 người hoạt động không chuyên trách. Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính và giảm số lượng theo Nghị định 34/2019/NĐ-CP, trên địa bàn toàn tỉnh sẽ dôi dư 282 cán bộ, công chức và 487 người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. Nếu giảm số cán bộ, công chức người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư thì hàng năm ngân sách giảm chi lương và phụ cấp khoảng 21.040.800.00đ.

Thẩm tra nội dung này, Ban pháp chế cho rằng, việc UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và thực hiện Nghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ là phù hợp và đúng quy định của pháp luật; kịp thời động viên, tạo điều kiện hỗ trợ một phần kinh phí cho cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư do sắp xếp. Quá trình thẩm tra, UBND tỉnh và Sở Nội vụ đã tiếp thu, chỉnh sửa phần lớn các ý kiến tham gia của Ban, ý kiến của các đối tượng chịu tác động để trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định. Ban pháp chế đồng tình cao với việc qui định chính sách hỗ trợ thêm 06 tháng tiền lương và phụ cấp hiện hưởng cho cán bộ, công chức, viên chức y tế, giáo dục dôi dư (nếu có) nhằm tạo điều kiện để giải quyết dôi dư tăng đột biến sau sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã hiện nay. Ban pháp chế cũng thống nhất cao với đề nghị trợ cấp 03 tháng tiền phụ cấp hiện hưởng để tìm việc làm và trợ cấp 1,5 tháng tiền phụ cấp hiện hưởng cho mỗi năm công tác đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư do sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã và dôi dư do thực hiện Nghị định 34, theo Ban pháp chế thì mức hỗ trợ như vây là phù hợp, có sự tương đồng với chính sách thôi việc ngay qui định tại Nghị định 108/2014/NĐ-CP và khả năng điều tiết của ngân sách địa phương.

Sau khi thảo luận, 100% đại biểu HĐND tỉnh có mặt tán thành thông qua dự thảo Nghị quyết, nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2019./.

Hồ Nhật Tân
Ngày 19/08/2019

Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc tại Trung tâm Công viên cây xanh Huế
Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc tại Trung tâm Công viên cây xanh Huế

      Chiều ngày 21/8/2019, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh về tình hình, kết quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 - 2018 do đồng chí Cái Vĩnh Tuấn - UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Trung tâm Công viên cây xanh Huế.

Khảo sát về việc xử lý chất thải y tế tại các bệnh viện công lập và ngoài công lập trên địa bàn tỉnh
Khảo sát về việc xử lý chất thải y tế tại các bệnh viện công lập và ngoài công lập trên địa bàn tỉnh

      Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 58/KH-VHXH ngày 16/8/2019 về việc khảo sát xử lý chất thải y tế tại các bệnh viện công lập và ngoài công lập trên địa bàn tỉnh.

Giám sát tình hình, kết quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 - 2018 tại Đài thanh và Truyền hình tỉnh
Giám sát tình hình, kết quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 - 2018 tại Đài thanh và Truyền hình tỉnh

     Chiều ngày 20/8, Đoàn giám sát HĐND tỉnh về tình hình, kết quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 - 2018 do đồng chí Cái Vĩnh Tuấn - UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; cùng tham gia có các thành viên đoàn giám sát; đại diện các Sở: Tài chính, Nội vụ. Về phía Đài có đồng chí Nguyễn Văn Du - Giám đốc và các đồng chí trong Ban Giám đốc, các phòng liên quan.

HĐND tỉnh bầu bổ sung chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh
HĐND tỉnh bầu bổ sung chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh

     Sáng ngày 19/8, trong phiên họp bất thường lần thứ 4, HĐND tỉnh đã tiến hành các thủ tục kiện toàn nhân sự UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Thông qua Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2021
Thông qua Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2021

    Sau ngày đất nước hoàn toàn thống nhất năm 1975 đến nay; Đảng, Nhà nước đã có nhiều lần điều chỉnh, sắp xếp lại đơn vị hành chính các cấp phù hợp với từng giai đoạn lịch sử, góp phần phát huy nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Kỳ họp bất thường lần thứ 4 HĐND tỉnh: Xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng
Kỳ họp bất thường lần thứ 4 HĐND tỉnh: Xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng

      Sáng ngày 19/8, Thường trực HĐND tỉnh, khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tổ chức kỳ họp bất thường lần thứ 4 để bàn và thông qua một số Nghị quyết chuyên đề và kiện toàn nhân sự Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 theo thẩm quyền.

Ban pháp chế HĐND tỉnh khảo sát tình hình thực hiện Đề án 500
Ban pháp chế HĐND tỉnh khảo sát tình hình thực hiện Đề án 500

      Theo Kế hoạch đã ban hành, ngày 09/8 và chiều ngày 12/8, Ban pháp chế HĐND tỉnh đã tiến hành khảo sát về tình hình thực hiện Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020 (gọi tắt là Đề án 500) tại các huyện: Phong Điền, Quảng Điền và Phú Vang. Đồng chí Cái Vĩnh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đã đến dự và chỉ đạo tại buổi làm việc với UBND huyện Phong Điền.

HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ tổ chức kỳ họp bất thường lần thứ 4
HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ tổ chức kỳ họp bất thường lần thứ 4

      Thường trực HĐND tỉnh vừa có giấy triệu tập đại biểu HĐND tỉnh về dự kỳ họp bất thường lần thứ 4, HĐND tỉnh. Theo đó, kỳ họp diễn ra trong 01 buổi, dự kiến vào ngày 19/8/2019 (Thứ hai).

Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu tiếp dân định kỳ tại xã A Đớt, huyện A Lưới
Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu tiếp dân định kỳ tại xã A Đớt, huyện A Lưới

      Sáng ngày 14/8, đồng chí Lê Trường Lưu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã có buổi tiếp dân định kỳ tại UBND xã A Đớt, huyện A Lưới. Cùng tham dự có các đồng chí: Nguyễn Anh Dũng - Phó Trưởng ban Ban pháp chế HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Tiến - Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh; đại diện Văn phòng Tỉnh ủy. Về phía lãnh đạo huyện có các đồng chí: Nguyễn Thị Sửu - TUV, Bí thư Huyện ủy; Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch UBND huyện cùng các phòng, ban, đơn vị liên quan.

Ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh khảo sát vệ sinh an toàn thực phẩm tại Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm, Sở Y tế
Ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh khảo sát vệ sinh an toàn thực phẩm tại Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm, Sở Y tế

     Sáng 05/8/2019, Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh đã tiến hành khảo sát công tác quản lý việc thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm tại Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm, Sở Y tế. Tham gia Đoàn khảo sát có đồng chí Nguyễn Thái Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn; đồng chí Nguyễn Thị Ái Vân - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và các thành viên của Ban Văn hóa - xã hội.

THÔNG TIN MỚI
Trang thông tin điện tử HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế
Giấy phép số: 04/2017/GP-TTĐT ngày 11 tháng 4 năm 2017
Địa chỉ: 16 Lê Lợi, Vinh Ninh, thành phố Huế
Điện thoại: 0234.3822444 - 3837936 - Fax: 0234.380711
Email: hdndtth@thuathienhue.gov.vn
Ghi rõ nguồn "www.hdndthuathienhue.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này
Thiết kế và kỹ thuật: HueTechCo-op