Thứ Hai, 27/9/2021
Trang chủ Tìm kiếm Hỏi đáp Hộp thư
Giới thiệu
Tin tức - sự kiện
Tin tức sự kiện
Tin HĐND
Tin cơ sở
Bản tin Báo chí
Nghị quyết HĐND tỉnh
Kỷ yếu các kỳ họp
Kỳ họp chuyên đề lần 1
Thống kê
39 người đang trực tuyến
2.380.639 số lượt truy cập
Tin tức - sự kiện >> Tin HĐND
Thu hồi đất các công trình, dự án để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

     Chiều ngày 8/7, Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã thông qua Nghị quyết về danh mục các công trình, dự án bổ sung có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng để sử dụng vào mục đích khác trên địa bàn tỉnh năm 2019.

      Thu hồi đất phục vụ các công trình, dự án

Ngày 07/12/2018, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 18/2018/NQ-HĐND về việc thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh năm 2019. Trong đó, đối với danh mục các công trình cần thu hồi đất: thông qua 291 công trình, dự án cần thu hồi đất với tổng diện tích 1040,70 ha trong năm 2019; cho phép tiếp tục thực hiện 43 công trình, dự án cần thu hồi đất với tổng diện tích 596,95 ha từ năm 2015, 2016 sang thực hiện trong năm 2019 và 239 công trình, dự án cần thu hồi đất với tổng diện tích 1.042,78 ha từ năm 2017, 2018 sang thực hiện trong năm 2019.

Đối với danh mục các công trình chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất trồng rừng đặc dụng và đất rừng phòng hộ: cho phép chuyển mục đích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng 198 công trình, dự án với tổng diện tích xin chuyển mục đích là 244,02 ha; cho phép tiếp tục thực hiện chuyển mục đích 103,99 ha để thực hiện 24 công trình, dự án từ năm 2015, 2016 sang thực hiện trong năm 2019 và chuyển mục đích 207,76 ha để thực hiện 151 công trình, dự án từ năm 2017, 2018 sang thực hiện trong năm 2019.

Đồng thời, trong các tháng đầu năm 2019 do nhu cầu cấp bách của các địa phương, Thường trực HĐND tỉnh cũng đã thống nhất cho phép bổ sung 02 công trình, dự án vào danh mục thu hồi đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa với 15,20 ha để thực hiện 02 công trình, dự án: Bệnh viện đa khoa Quốc tế Huế và Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Bắc Hương Sơ phục vụ tái định cư khu vực I di tích Kinh thành Huế.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, kết quả thực hiện thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trong 6 tháng đầu năm 2019 đạt nhiều kết quả tốt. Trong đó, các công trình, dự án cần thu hồi đất, đã và đang thực hiện được 187/573 công trình, dự án, đạt tỷ lệ 32,64% so với tổng số công trình, dự án cần thu hồi đất tại Nghị quyết số 18. Về các công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng sang mục đích khác, đã và đang thực hiện được 124/373 công trình, dự án, đạt tỷ lệ 33,24 % so với tổng số công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất tại Nghị quyết số 18.

Bổ sung thu hồi 45ha phục vụ công trình, dự án cấp bách

Theo UBND tỉnh, việc thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh đã quy định cụ thể những công trình, dự án thật cần thiết mà Nhà nước phải thu hồi đất vì mục đích phát triển kinh tế, xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng tại các địa phương. Từ đó, đã góp phần kiểm soát chặt chẽ hơn và thu hẹp hơn các trường hợp Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế, xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng, đồng thời công khai, minh bạch và dân chủ đối với việc thu hồi đất để thực hiện các dự án.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai một số địa phương đã gặp những khó khăn nhất định. Đó là đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách, các địa phương gặp khó khăn trong việc huy động các nguồn vốn, cân đối nguồn vốn địa phương, nguồn vốn xây dựng nông thôn mới... để thực hiện các dự án như: nâng cấp, mở rộng đường nông thôn; các công trình văn hóa, giáo dục; hệ thống kênh mương; nhà văn hóa sinh hoạt cộng đồng,... nên ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện. Ngoài ra, một số tổ chức kinh tế đã gặp khó khăn trong việc huy động vốn để triển khai thực hiện dự án nên đã đề nghị xin điều chỉnh hoặc xin gia hạn tiến độ dự án vì vậy số lượng công trình, dự án xin được chuyển tiếp sang thực hiện vào năm sau ngày càng tăng.

Để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương, hiện nay có phát sinh một số công trình, dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất nhưng chưa có trong Nghị quyết số 18/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh. Theo báo cáo của UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế thì hầu hết các công trình, dự án đăng ký bổ sung đợt này đều là những công trình, dự án hạ tầng cấp bách, cần thiết phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của các địa phương và đều đã được bố trí nguồn vốn để thực hiện trong năm 2019. Do đó, để có cơ sở cho các địa phương sớm triển khai thực hiện đề nghị HĐND tỉnh thống nhất bổ sung các công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện trong năm 2019. Cụ thể, bổ sung 31 công trình, dự án cần thu hồi đất với tổng diện tích hơn 45 ha; bổ sung chuyển mục đích sử dụng 23,7ha đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng sang sử dụng vào mục đích khác để thực hiện 24 công trình, dự án.

Theo báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách và thảo luận của các đại biểu tại kỳ họp HĐND tỉnh khóa VII, việc đăng ký bổ sung danh mục 41 công trình dự án cần thu hồi đất; 30 công trình, dự án có chuyển đổi mục đích sử dụng đất năm 2019 đã bám sát kế hoạch đầu tư công 2019 của các địa phương, danh mục các dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư; đồng thời đảm bảo các thủ tục pháp lý liên quan theo quy định, đủ điều kiện để trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua. Qua thẩm tra cho thấy, một số công trình, dự án đã được HĐND tỉnh cho chủ trương thu hồi đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, tuy nhiên trong quá trình thực hiện dự án và đo vẽ trên thực địa đã phát sinh thêm diện tích đất cần thu hồi hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng, do đó, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện. 


Ngày 09/07/2019

Quyết tâm hoàn thành cao nhất kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019
Quyết tâm hoàn thành cao nhất kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

     Trong chương trình kỳ họp thứ 8, khóa VII, sáng ngày 9/7, các đại biểu HĐND tỉnh đã thảo luận về tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm; thông qua Nghị quyết về mục tiêu và giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội những tháng còn lại nhằm hoàn thành cao nhất kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 đã đề ra.

Chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa VII
Chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa VII

 

Sáng 9/7, trong khuôn khổ Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh đã diễn ra phiên chất vấn và trả lời chất vấn của tại hội trường. Các vấn đề chất vấn tập trung về việc nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI, vấn đề tài nguyên môi trường, an ninh trật tự…

Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa VII: Thông qua 11 nghị quyết trong ngày làm việc thứ nhất
Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa VII: Thông qua 11 nghị quyết trong ngày làm việc thứ nhất

      Trong chương trình kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021, kết thúc ngày làm việc thứ nhất (08/7), các đại biểu HĐND tỉnh đã tập trung thảo luận và thông qua 11 nghị quyết quan trọng liên quan đến các lĩnh vực kinh tế, xã hội, kết quả giám sát các ý kiến kiến nghị của cử tri và chương trình giám sát theo thẩm quyền của HĐND tỉnh trong thời gian tới.

Không tăng mức thu học phí trong năm học mới 2019 - 2020
Không tăng mức thu học phí trong năm học mới 2019 - 2020

 

Chiều ngày 8/7, Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa VII tiếp tục họp phiên thảo luận một số nội dung quan trọng về kinh tế xã hội. Trong đó, một trong những nội dung đáng chú ý là quy định mức thu học phí của các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với chương trình đại trà trên địa bàn năm học 2019 - 2020.

Nhiều chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Nhiều chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

 

Ngày 8/7, tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết về quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng (DLCĐ) trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025.

Thi hành án dân sự giai đoạn 2016-2018 đạt tỷ lệ 77,80 %.
Thi hành án dân sự giai đoạn 2016-2018 đạt tỷ lệ 77,80 %.

    Báo cáo về kết quả giám sát việc chấp hành quy định của pháp luật trong công tác thi hành án dân sự (THADS) trên địa bàn tỉnh (giai đoạn 2016 - 2018) của Đoàn giám sát HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh cho biết: Công tác thi hành án dân sự giai đoạn 2016 - 2018, cơ bản đạt yêu cầu đề ra, trong 03 năm cơ quan THADS 2 cấp đã thi hành xong 10.810 về việc, đạt tỷ lệ trung bình 77,80%.

100% ý kiến, kiến nghị của cử tri được UBND tỉnh xem xét, giải quyết kịp thời
100% ý kiến, kiến nghị của cử tri được UBND tỉnh xem xét, giải quyết kịp thời

      Đó là kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 7 - HĐND tỉnh khóa VII, theo báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 8 vào sáng ngày 8/7. Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế, HĐND tỉnh khóa VII về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến tại kỳ họp thứ 7 thì đã có 123 kiến nghị trên các lĩnh vực được UBND tỉnh đã tiếp thu và ban hành kế hoạch giao nhiệm vụ các sở, ban, ngành cùng UBND cấp huyện tập trung chỉ đạo, thực hiện việc xem xét, giải quyết các kiến nghị của cử tri. Trong đó, UBND tỉnh đã yêu cầu các đơn vị chủ trì tham mưu phải báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị cử tri cụ thể, đúng trọng tâm vấn đề cử tri quan tâm, chủ động đề nghị với các cơ quan có thẩm quyền liên quan để phối hợp giải quyết.

Bế mạc kỳ họp lần thứ 8, HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII
Bế mạc kỳ họp lần thứ 8, HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII

       Sau 1,5 ngày làm việc, với tinh thần dân chủ, nghiêm túc, trách nhiệm trước cử tri và nhân dân trong toàn tỉnh, kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh đã kết thúc thành công, hoàn thành nội dung, chương trình đề ra.

Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa VII
Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa VII

     Sáng 8/7, Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã chính thức khai mạc, đây là kỳ họp giữa năm nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, đề ra nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 và thông qua nhiều nội dung quan trọng liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và đời sống dân dân.

Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh thẩm tra chuẩn bị kỳ họp thứ 8 tại Sở Giáo dục và Đào tạo
Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh thẩm tra chuẩn bị kỳ họp thứ 8 tại Sở Giáo dục và Đào tạo

      Chiều 02/7, Đoàn thẩm tra chuẩn bị kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh của Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh có buổi làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo về tình hình thực hiện nhiệm vụ lĩnh vực giáo dục và đào tạo 6 tháng đầu năm 2019. Tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Nguyễn Thái Sơn - UVTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Ái Vân - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các thành viên Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh. Về phía Sở có đồng chí Đặng Phước Mỹ - Phó Giám đốc phụ trách Sở cùng các trưởng, phó phòng Ban chuyên môn trực thuộc Sở.

THÔNG TIN MỚI
Trang thông tin điện tử HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế
Giấy phép số: 04/2017/GP-TTĐT ngày 11 tháng 4 năm 2017
Địa chỉ: 16 Lê Lợi, Vinh Ninh, thành phố Huế
Điện thoại: 0234.3822444 - 3837936 - Fax: 0234.3831344
Email: hdndtth@thuathienhue.gov.vn
Ghi rõ nguồn "www.hdndthuathienhue.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này
Thiết kế và kỹ thuật: HueTechCo-op