Thứ Sáu, 5/6/2020
Trang chủ Tìm kiếm Hỏi đáp Hộp thư
Giới thiệu
Tin tức - sự kiện
Tin tức sự kiện
Tin HĐND
Tin cơ sở
Bản tin Báo chí
Nghị quyết HĐND tỉnh
Kỷ yếu các kỳ họp
Kỳ họp bất thường lần 8
Thống kê
44 người đang trực tuyến
1.244.002 số lượt truy cập
Tin tức - sự kiện >> Tin HĐND
Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2018, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019

      Chiều ngày 02/01/2019, Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết Ban để đánh giá kết quả công tác năm 2018 và bàn về phương hướng, nhiệm vụ, chương trình công tác năm 2019. Đồng chí Nguyễn Quang Tuấn - UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh đã chủ trì hội nghị; tham dự và chỉ đạo có đồng chí Cái Vĩnh Tuấn - UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; các thành viên Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban pháp chế và Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; lãnh đạo và các chuyên viên kinh tế - ngân sách của Văn phòng HĐND tỉnh.

       Năm 2018, Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh đã chủ động, tích cực trong thực hiện nhiệm vụ, phối hợp tốt với các Ban HĐND tỉnh tham mưu giúp HĐND, Thường trực HĐND tỉnh thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch đã đề ra với chất lượng cao, cụ thể: đã tổ chức thẩm tra 17/45 tờ trình, dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình HĐND tỉnh về lĩnh vực kinh tế và ngân sách, chiếm 37,8% tổng số nghị quyết được HĐND tỉnh thông qua. Mặc dù số lượng tờ trình, dự thảo nghị quyết được Thường trực HĐND tỉnh phân công cho Ban thẩm tra ở mỗi kỳ họp là khá lớn, song với kế hoạch thẩm tra luôn được xây dựng cụ thể về mục đích, nội dung yêu cầu báo cáo; bố trí thời gian làm việc hợp lý, khoa học; cùng với sự tham gia tương đối đầy đủ của các thành viên nên hầu hết các báo cáo thẩm tra, các dự thảo Nghị quyết do Ban chuẩn bị đều đảm bảo về mặt thời gian và có chất lượng về mặt nội dung, đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động và uy tín của Ban.

Căn cứ Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2018 của HĐND tỉnh và Chương trình, kế hoạch công tác năm 2018 của Ban kinh tế - ngân sách, trong năm, Ban đã tổ chức giám sát về việc thực hiện giao đất rừng cho nhân dân sản xuất và việc xử lý lấn chiếm rừng, đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh trên cơ sở đó tham mưu Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên giải trình; ngoài ra, Ban đã tham gia các Đoàn giám sát của HĐND tỉnh, của Thường trực HĐND tỉnh tổ chức cụ thể như: Giám sát tiến độ thực hiện Dự án cải thiện môi trường nước thành phố Huế; giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thu hồi đất, giao đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải quyết việc làm tại các dự án lớn trên địa bàn tỉnh; giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 3 và thứ 4; tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh. Qua các cuộc giám sát, khảo sát Ban đã có báo cáo kết quả những mặt làm được, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và trách nhiệm của các cơ quan có liên quan; đồng thời, kiến nghị UBND tỉnh và các ngành chức năng có liên quan những nội dung qua giám sát còn tồn tại và hạn chế. Bên cạnh hoạt động giám sát, khảo sát, trong năm 2018, theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh, Ban đã tham mưu Thường trực HĐND tỉnh xử lý kịp thời hơn 58 nội dung phát sinh giữa 02 kỳ họp HĐND tỉnh thuộc lĩnh vực phụ trách.

Tại hội nghị, các đại biểu và thành viên Ban kinh tế - ngân sách đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo tổng kết công tác năm 2018 và đề xuất một số kiến nghị, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Ban trong năm 2019. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Cái Vĩnh Tuấn - UVTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đánh giá cao các kết quả công tác của Ban kinh tế - ngân sách trong năm 2018; nhận định hoạt động của Ban ngày càng tiến bộ, hiệu quả; chất lượng các đợt thẩm tra, giám sát và báo cáo ngày càng tăng. Đồng thời, đồng chí nhấn mạnh việc tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa các Ban trong hoạt động thẩm tra, giám sát, nhằm hạn chế tình trạng trùng lắp, chồng chéo về thời gian, đối tượng thẩm tra, giám sát; đồng thời đề nghị các thành viên Ban tiếp tục tham gia tích cực hoạt động của Ban cũng như hoạt động chất vấn tại kỳ họp HĐND tỉnh và phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Quang Tuấn - Trưởng Ban kinh tế - ngân sách đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh và các ý kiến đóng góp; đồng thời yêu cầu Ban tiếp tục quan tâm tập trung đến những vấn đề nhân dân quan tâm; tăng cường khảo sát, giám sát và đối thoại với cử tri để từ đó có những kiến nghị Thường trực HĐND tỉnh những nội dung sát hợp. Cùng với đó, mỗi thành viên Ban tiếp tục quan tâm nghiên cứu, đề xuất các nội dung chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp đảm bảo hiệu quả./.

Nguyễn Quang Phước
Ngày 03/01/2019

Giám sát tình hình các bản án, quyết định bị hủy, bị sửa và án quá hạn của Tòa án nhân dân hai cấp trên địa bàn tỉnh
Giám sát tình hình các bản án, quyết định bị hủy, bị sửa và án quá hạn của Tòa án nhân dân hai cấp trên địa bàn tỉnh

       Hiến pháp năm 2013 tiếp tục khẳng định “Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp”; đặc biệt nhấn mạnh và làm rõ việc phải giám sát, kiểm soát việc thực hiện quyền lực giữa các cơ quan để tránh lạm quyền. Trên cơ sở quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương, Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015 và sự phân công của Thường trực HĐND, Ban pháp chế HĐND tỉnh đã thường xuyên tiến hành các hoạt động giám sát công tác xét xử của TAND hai cấp trên địa bàn; trong đó tập trung theo dõi, xem xét tình hình các bản án, quyết định bị hủy, bị sửa và án quá hạn luật định.

Đại diện Thường trực HĐND tỉnh tiếp dân định kỳ tháng 2
Đại diện Thường trực HĐND tỉnh tiếp dân định kỳ tháng 2

     Chiều ngày 20/02, ông Hoàng Khánh Hùng - Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh đã tiếp công dân định kỳ tại trụ sở Tiếp công dân tỉnh (số 2 Tố Hữu, phường phú Hội, thành phố Huế), đồng chủ trì có ông Phạm Như Hiệp - Đại biểu Quốc hội khóa 14.

Năm 2018, hoạt động chất vấn của HĐND tỉnh tăng cả về chất và lượng
Năm 2018, hoạt động chất vấn của HĐND tỉnh tăng cả về chất và lượng

      Nếu như những năm trước đây, hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn tại kỳ họp HĐND tỉnh diễn ra với không khí còn trầm lắng, thiếu sôi nổi. Nhiều đại biểu còn tâm lý e ngại, nể nang và chưa tích cực đặt câu hỏi, chất lượng một số câu hỏi còn hạn chế, chưa có chiều sâu, đa số mới dừng lại ở mức độ hỏi đáp, tìm hiểu thông tin… cơ quan chức năng trả lời chất vấn còn nặng về báo cáo thành tích, né tránh trách nhiệm, nội dung trả lời còn chung chung, chưa đúng trọng tâm của vấn đề được chất vấn thì đến nay những tồn tại nêu trên đã được khắc phục đáng kể. Điều này được thể hiện qua kết quả phiên chất vấn tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa VII.

Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019
Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019

      Sáng ngày 15/01/2019, Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết Ban để đánh giá kết quả công tác năm 2018 và bàn về phương hướng, nhiệm vụ, chương trình công tác năm 2019. Đồng chí Nguyễn Thái Sơn - UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh chủ trì hội nghị; tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Ái Vân - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các thành viên Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban pháp chế và Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh.

Ban pháp chế HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018
Ban pháp chế HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018

      Chiều ngày 08/01/2018, Ban pháp chế HĐND tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết Ban để đánh giá kết quả công tác năm 2018 và bàn về phương hướng, nhiệm vụ, chương trình công tác năm 2019. Tham dự và chỉ đạo có đồng chí Cái Vĩnh Tuấn - UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đại diện Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban kinh tế - ngân sách, Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; các Sở Tư pháp, Sở Nội vụ và một số cơ quan trong khối nội chính tư pháp của tỉnh, lãnh đạo và các chuyên viên pháp chế Văn phòng HĐND tỉnh.

Chương trình công tác năm 2019 của Thường trực HĐND tỉnh
Chương trình công tác năm 2019 của Thường trực HĐND tỉnh

      Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Nghị quyết về Chương trình xây dựng nghị quyết chuyên đề năm 2019 của Thường trực HĐND tỉnh; Nghị quyết về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2019, Thường trực HĐND tỉnh xây dựng chương trình công tác năm 2019 như sau:

Thông báo kế hoạch tiếp công dân định kỳ của Thường trực HĐND, lãnh đạo các Ban HĐND và đại biểu HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm 2019
Thông báo kế hoạch tiếp công dân định kỳ của Thường trực HĐND, lãnh đạo các Ban HĐND và đại biểu HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm 2019

     Thực hiện Luật tiếp công dân ngày 25/11/2013; Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiếp công dân, Thường trực HĐND tỉnh xây dựng kế hoạch và thông báo lịch tiếp công dân định kỳ 6 tháng đầu năm 2019 của Thường trực HĐND, lãnh đạo các Ban HĐND và đại biểu HĐND tỉnh như sau:

Thường trực HĐND tỉnh triển khai chương trình công tác năm 2019
Thường trực HĐND tỉnh triển khai chương trình công tác năm 2019

      Chiều ngày 24/12, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức buổi họp triển khai chương trình công tác và chương trình giám sát của Thường trực HĐND tỉnh năm 2019. Đồng chí Lê Trường Lưu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã chủ trì buổi họp.

HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019
HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

      Chiều ngày 7/12, tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa VII, các đại biểu HĐND tỉnh đã tập trung thảo luận và thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, với chủ đề: "Năm kỷ cương, kỷ luật hành chính. Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị".

Bế mạc kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Bế mạc kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

     Sau 3 ngày làm việc, với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm cao trước cử tri và nhân dân trong toàn tỉnh, kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh, khóa VII đã thành công tốt đẹp và tiến hành phiên bế mạc kỳ họp.

THÔNG TIN MỚI
Trang thông tin điện tử HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế
Giấy phép số: 04/2017/GP-TTĐT ngày 11 tháng 4 năm 2017
Địa chỉ: 16 Lê Lợi, Vinh Ninh, thành phố Huế
Điện thoại: 0234.3822444 - 3837936 - Fax: 0234.380711
Email: hdndtth@thuathienhue.gov.vn
Ghi rõ nguồn "www.hdndthuathienhue.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này
Thiết kế và kỹ thuật: HueTechCo-op