Thứ Năm, 23/9/2021
Trang chủ Tìm kiếm Hỏi đáp Hộp thư
Giới thiệu
Tin tức - sự kiện
Tin tức sự kiện
Tin HĐND
Tin cơ sở
Bản tin Báo chí
Nghị quyết HĐND tỉnh
Kỷ yếu các kỳ họp
Kỳ họp chuyên đề lần 1
Thống kê
40 người đang trực tuyến
2.373.792 số lượt truy cập
Tin tức - sự kiện >> Tin HĐND
Chương trình công tác năm 2019 của Thường trực HĐND tỉnh

      Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Nghị quyết về Chương trình xây dựng nghị quyết chuyên đề năm 2019 của Thường trực HĐND tỉnh; Nghị quyết về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2019, Thường trực HĐND tỉnh xây dựng chương trình công tác năm 2019 như sau:

        I. Các hoạt động thường xuyên theo thẩm quyền

1. Tổ chức hoạt động đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh; phối hợp với UBND tỉnh xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh và chính sách, pháp luật của nhà nước trên các lĩnh vực.

2. Tổ chức các phiên họp định kỳ hàng tháng để đánh giá kết quả công tác và đề ra nhiệm vụ của tháng tiếp theo; chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động của các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh để triển khai thực hiện chương trình công tác năm 2019 của HĐND, Thường trực HĐND và các Ban của HĐND tỉnh.

3. Tổ chức tiếp công dân định kỳ theo kế hoạch; tiếp nhận, xử lý, đôn đốc và giám sát các cơ quan có thẩm quyền giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến HĐND và Thường trực HĐND tỉnh theo đúng quy định.

4. Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị tổ chức lấy ý kiến tham gia vào các dự thảo luật trình Quốc hội theo yêu cầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

5. Phối hợp với Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiến hành các cuộc giám sát theo chương trình công tác của Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội triển khai trên địa bàn.

6. Tham dự các hội nghị, hội thảo ở địa phương và Trung ương; tham gia các hoạt động chung của tỉnh; tổ chức các hoạt động đối nội, đối ngoại và các hoạt động khác của Thường trực HĐND tỉnh.

II. Chương trình và nhiệm vụ công tác cụ thể.  

Tháng 1:

1. Triển khai chương trình công tác năm 2019 của Thường trực HĐND tỉnh.

2. Phối hợp với UBND tỉnh tổ chức hội nghị giao nhiệm vụ kế hoạch năm 2019 cho các cấp, các ngành, các cơ quan trong tỉnh.

3. Tham dự Hội nghị giao ban Thường trực HĐND 6 tỉnh Bắc Trung bộ tại Hà Tĩnh.

Tháng 2:

1. Chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động của các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát tại các cơ quan, đơn vị.

2. Tham gia chỉ đạo, kiểm tra các hoạt động trong dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi.

Tháng 3:

1. Cho ý kiến về kế hoạch tổ chức giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh về công tác quản lý quy hoạch tại các đô thị trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh.

3. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị giao ban Thường trực HĐND 2 cấp (tỉnh và huyện) tại thành phố Huế.

Tháng 4:

1. Tổ chức Đoàn giám sát chuyên đề về công tác quản lý quy hoạch tại các đô thị trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Cho ý kiến về kế hoạch tổ chức giám sát của HĐND tỉnh về việc chấp hành quy định của pháp luật trong công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh.

4. Tổ chức phiên họp nghe giải trình (nôi dung cụ thể thông báo sau).

Tháng 5:

1. Tổ chức Đoàn giám sát việc chấp hành quy định của pháp luật trong công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh.

2. Cho ý kiến về công tác chuẩn bị và tham gia Hội nghị giao ban Thường trực HĐND 6 tỉnh Bắc Trung bộ tổ chức tại Quảng Bình.

3. Thông qua báo cáo giám sát về công tác quản lý quy hoạch tại các đô thị trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

4. Tổ chức họp liên tịch để thống nhất nội dung, chương trình và thời gian tổ chức kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa VII.

5. Tổ chức làm việc với các ngành, địa phương để đánh giá tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2019.

Tháng 6:

1. Thông qua báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2019 của HĐND, Thường trực HĐND và các ban của HĐND tỉnh;

2. Cho ý kiến về báo cáo kết quả giám sát việc chấp hành quy định của pháp luật trong công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh;

3. Cho ý kiến về chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2019.

Tháng 7:

1. Soát xét công việc chuẩn bị kỳ họp thứ 8,

2. Tổ chức kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh.

3. Tham dự kỳ họp HĐND các huyện, thị xã và thành phố Huế.

4. Tham dự Hội nghị giao ban Thường trực HĐND 6 tỉnh Bắc Trung bộ tại Quảng Bình.

Tháng 8:

1. Cho ý kiến về kế hoạch tổ chức giám sát của HĐND tỉnh về tình hình, kết quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 - 2018.

2. Cho ý kiến vào các nội dung giám sát của các Ban HĐND tỉnh.

Tháng 9:

1. Tổ chức Đoàn giám sát tình hình, kết quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 - 2018.

2. Cho ý kiến về kế hoạch tổ chức giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh về tình hình quản lý quỹ bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 đến nay.

3. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị giao ban Thường trực HĐND 2 cấp (tỉnh và huyện) tại Phú Vang.

Tháng 10:

1. Tổ chức Đoàn giám sát chuyên đề về tình hình quản lý quỹ bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 đến nay.

2. Thông qua báo cáo kết quả giám sát tình hình, kết quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 - 2018.

Tháng 11:

1. Tổ chức họp với UBND, UBMTTQVN tỉnh và các cơ quan liên quan để thông qua nội dung, chương trình và thời gian tổ chức kỳ họp lần thứ 9 HĐND tỉnh.

2. Thông qua báo cáo giám sát về tình hình quản lý quỹ bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 đến nay.

3. Tổ chức làm việc với các ngành, địa phương để đánh giá tình hình kinh tế xã hội năm 2019 và nhiệm vụ năm 2020.

Tháng 12:

1. Soát xét công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh.

2. Cho ý kiến về kế hoạch công tác và chương trình giám sát 2020 của Thường trực HĐND tỉnh

3. Tổ chức kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Khóa VII.

4. Tham dự kỳ họp cuối năm HĐND các huyện, thị xã và thành phố Huế; dự hội nghị tổng kết hoạt động năm 2019 của các cấp, các ngành trong tỉnh.

5. Tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả công tác năm 2019 của Thường trực HĐND và các Ban HĐND tỉnh; xây dựng chương trình kế hoạch công tác năm 2020 của Thường trực HĐND tỉnh.

6. Tham gia các hoạt động của lãnh đạo tỉnh cuối năm 2019.

Ngoài ra, hàng tháng, Thường trực HĐND sẽ cho ý kiến về xử lý những nội dung do UBND trình giữa 2 kỳ họp HĐND tỉnh.  

III. Tổ chức thực hiện:

Các thành viên Thường trực HĐND tỉnh căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được phân công có trách nhiệm tổ chức các hoạt động theo chương trình công tác đã thông qua.

Các ban của HĐND và Văn phòng HĐND tỉnh có trách nhiệm tham mưu, phục vụ Thường trực HĐND tỉnh tổ chức thực hiện chương trình công tác đề ra đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả./.


Ngày 08/01/2019

Đại diện Thường trực HĐND tỉnh tiếp dân định kỳ tháng 2
Đại diện Thường trực HĐND tỉnh tiếp dân định kỳ tháng 2

     Chiều ngày 20/02, ông Hoàng Khánh Hùng - Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh đã tiếp công dân định kỳ tại trụ sở Tiếp công dân tỉnh (số 2 Tố Hữu, phường phú Hội, thành phố Huế), đồng chủ trì có ông Phạm Như Hiệp - Đại biểu Quốc hội khóa 14.

Năm 2018, hoạt động chất vấn của HĐND tỉnh tăng cả về chất và lượng
Năm 2018, hoạt động chất vấn của HĐND tỉnh tăng cả về chất và lượng

      Nếu như những năm trước đây, hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn tại kỳ họp HĐND tỉnh diễn ra với không khí còn trầm lắng, thiếu sôi nổi. Nhiều đại biểu còn tâm lý e ngại, nể nang và chưa tích cực đặt câu hỏi, chất lượng một số câu hỏi còn hạn chế, chưa có chiều sâu, đa số mới dừng lại ở mức độ hỏi đáp, tìm hiểu thông tin… cơ quan chức năng trả lời chất vấn còn nặng về báo cáo thành tích, né tránh trách nhiệm, nội dung trả lời còn chung chung, chưa đúng trọng tâm của vấn đề được chất vấn thì đến nay những tồn tại nêu trên đã được khắc phục đáng kể. Điều này được thể hiện qua kết quả phiên chất vấn tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa VII.

Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019
Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019

      Sáng ngày 15/01/2019, Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết Ban để đánh giá kết quả công tác năm 2018 và bàn về phương hướng, nhiệm vụ, chương trình công tác năm 2019. Đồng chí Nguyễn Thái Sơn - UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh chủ trì hội nghị; tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Ái Vân - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các thành viên Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban pháp chế và Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh.

Ban pháp chế HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018
Ban pháp chế HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018

      Chiều ngày 08/01/2018, Ban pháp chế HĐND tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết Ban để đánh giá kết quả công tác năm 2018 và bàn về phương hướng, nhiệm vụ, chương trình công tác năm 2019. Tham dự và chỉ đạo có đồng chí Cái Vĩnh Tuấn - UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đại diện Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban kinh tế - ngân sách, Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; các Sở Tư pháp, Sở Nội vụ và một số cơ quan trong khối nội chính tư pháp của tỉnh, lãnh đạo và các chuyên viên pháp chế Văn phòng HĐND tỉnh.

Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2018, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019
Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2018, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019

      Chiều ngày 02/01/2019, Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết Ban để đánh giá kết quả công tác năm 2018 và bàn về phương hướng, nhiệm vụ, chương trình công tác năm 2019. Đồng chí Nguyễn Quang Tuấn - UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh đã chủ trì hội nghị; tham dự và chỉ đạo có đồng chí Cái Vĩnh Tuấn - UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; các thành viên Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban pháp chế và Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; lãnh đạo và các chuyên viên kinh tế - ngân sách của Văn phòng HĐND tỉnh.

Thông báo kế hoạch tiếp công dân định kỳ của Thường trực HĐND, lãnh đạo các Ban HĐND và đại biểu HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm 2019
Thông báo kế hoạch tiếp công dân định kỳ của Thường trực HĐND, lãnh đạo các Ban HĐND và đại biểu HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm 2019

     Thực hiện Luật tiếp công dân ngày 25/11/2013; Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiếp công dân, Thường trực HĐND tỉnh xây dựng kế hoạch và thông báo lịch tiếp công dân định kỳ 6 tháng đầu năm 2019 của Thường trực HĐND, lãnh đạo các Ban HĐND và đại biểu HĐND tỉnh như sau:

Thường trực HĐND tỉnh triển khai chương trình công tác năm 2019
Thường trực HĐND tỉnh triển khai chương trình công tác năm 2019

      Chiều ngày 24/12, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức buổi họp triển khai chương trình công tác và chương trình giám sát của Thường trực HĐND tỉnh năm 2019. Đồng chí Lê Trường Lưu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã chủ trì buổi họp.

HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019
HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

      Chiều ngày 7/12, tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa VII, các đại biểu HĐND tỉnh đã tập trung thảo luận và thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, với chủ đề: "Năm kỷ cương, kỷ luật hành chính. Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị".

HĐND tỉnh thông qua Đề án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 di tích Kinh Thành Huế
HĐND tỉnh thông qua Đề án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 di tích Kinh Thành Huế

     Sáng 7/12, tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh đã thống nhất thông qua Nghị quyết về Đề án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 di tích Kinh Thành Huế. Đây là sơ sở pháp lý để UBND tỉnh khẩn trương xây dựng kế hoạch và các phương án thực hiện trong thời gian tới.

Bế mạc kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Bế mạc kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

     Sau 3 ngày làm việc, với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm cao trước cử tri và nhân dân trong toàn tỉnh, kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh, khóa VII đã thành công tốt đẹp và tiến hành phiên bế mạc kỳ họp.

THÔNG TIN MỚI
Trang thông tin điện tử HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế
Giấy phép số: 04/2017/GP-TTĐT ngày 11 tháng 4 năm 2017
Địa chỉ: 16 Lê Lợi, Vinh Ninh, thành phố Huế
Điện thoại: 0234.3822444 - 3837936 - Fax: 0234.3831344
Email: hdndtth@thuathienhue.gov.vn
Ghi rõ nguồn "www.hdndthuathienhue.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này
Thiết kế và kỹ thuật: HueTechCo-op