Thứ Sáu, 5/6/2020
Trang chủ Tìm kiếm Hỏi đáp Hộp thư
Giới thiệu
Tin tức - sự kiện
Tin tức sự kiện
Tin HĐND
Tin cơ sở
Bản tin Báo chí
Nghị quyết HĐND tỉnh
Kỷ yếu các kỳ họp
Kỳ họp bất thường lần 8
Thống kê
37 người đang trực tuyến
1.243.994 số lượt truy cập
Tin tức - sự kiện >> Tin HĐND
Nâng cao vai trò, hiệu quả công tác tiếp công dân của Thường trực HĐND và của đại biểu HĐND
Tiếp công dân là công tác quan trọng trong các hoạt động của Đảng, Nhà nước và các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị ở nước ta. Thông qua việc tiếp công dân, Nhà nước và các cơ quan, tổ chức tiếp nhận được các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của nhân dân liên quan đến việc thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật để có các biện pháp xử lý, khắc phục kịp thời. Làm tốt công tác tiếp công dân là thể hiện bản chất Nhà nước của dân, do dân và vì dân, tăng cường mối quan hệ giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước. Mặt khác, thông qua công tác tiếp công dân giúp cho Đảng và Nhà nước tiếp nhận được những thông tin phản hồi từ thực tế, những vấn đề nảy sinh từ cuộc sống, từ đó đề ra những chủ trương, quyết sách đúng đắn, hợp lòng dân.

 

Qua nghiên cứu nhiều mô hình khác nhau và thực tiễn hoạt động của các nhiệm kỳ trước, hiện nay, Thường trực HĐND tỉnh không tổ chức tiếp công dân riêng, mà phối hợp với UBND tỉnh và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân của tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố Huế vào ngày 15 và 30 hằng tháng; qua đó, Thường trực HĐND tỉnh có thông tin và cơ sở để theo dõi, giám sát việc giải quyết của các cơ quan chức năng đối với khiếu nại, tố cáo của công dân. Kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo bước đầu phát huy có hiệu quả; công tác theo dõi, giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của các cơ quan Nhà nước đối với công dân được tăng cường. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Thường trực HĐND tỉnh vẫn còn một số hạn chế như: việc tham gia tiếp công dân với UBND tỉnh và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chỉ là phối hợp, chủ yếu chỉ dừng lại ở việc theo dõi, giám sát; việc tham gia tiếp công dân của đại biểu HĐND tỉnh chưa được nề nếp và chưa thường xuyên theo dõi, đôn đốc kết quả giải quyết đơn thư mà Thường trực HĐND tỉnh chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết...

Theo quy định của Luật tiếp công dân, HĐND và đại biểu HĐND các cấp có một vị trí quan trọng và có trách nhiệm rất lớn trong việc tiếp công dân và tiếp nhận, xử lý khiếu nại, tố cáo kiến nghị, phản ánh của công dân. Đây là một nhiệm vụ chính trị được thực hiện theo quy định của Luật và được bố trí, sắp xếp theo chương trình, kế hoạch của HĐND. Ngoài các nội dung được quy định trong Luật Tiếp công dân, ngày 15/5/2014, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 759/2014/UBTVQH13 quy định chi tiết về hoạt động tiếp công dân của các cơ quan của Quốc hội, đại biểu Quốc hội, HĐND và đại biểu HĐND các cấp. Nghị quyết quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu HĐND, Thường trực HĐND trong việc tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân, trong đó đề cao vai trò của Thường trực HĐND tỉnh tổ chức để đại biểu HĐND cấp mình tiếp công dân từ khâu tiếp công dân, đến tiếp nhận đơn, chuyển đơn, đôn đốc, giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. 

Trên cơ sở quy định của Luật Tiếp công dân và Nghị quyết số 759/2014/UBTVQH13, để hoạt động tiếp công dân ngày càng đi vào nền nếp, mang lại hiệu quả thiết thực, thể hiện được vai trò, trách nhiệm của người đại biểu dân cử, góp phần xây dựng và không ngừng nâng cao vị thế, vai trò và trách nhiệm của cơ quan dân cử trong việc phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; thiết nghĩ, Thường trực HĐND tỉnh cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Thứ nhất, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho đại biểu HĐND; tập trung triển khai quán triệt, thực hiện Luật Tiếp công dân năm 2013, Nghị quyết số 759/2014/UBTVQH13 ngày 15/5/2014 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân nhằm đưa công tác tiếp công dân của HĐND, đại biểu HĐND đi vào nền nếp, có chất lượng hiệu quả.  

Thứ hai, Thường trực HĐND tỉnh cần nghiên cứu xây dựng và ban hành Nghị quyết quy định về tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

Thứ ba, qua công tác tiếp công dân, phải theo dõi, giám sát, đôn đốc các cơ quan chức năng giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định; cần lựa chọn một số trường hợp khiếu nại bức xúc để tổ chức giám sát chuyên đề.

Thứ tư, hướng dẫn, phân công, đôn đốc Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh tổ chức tiếp công dân nơi ứng cử theo quy định; yêu cầu đại biểu HĐND tỉnh sau khi tiếp công dân xong phải gửi báo cáo kết quả cho Thường trực HĐND tỉnh để theo dõi hoặc có ý kiến đối với các cơ quan chức năng xem xét giải quyết.

Thứ năm, kiện toàn, củng cố bộ máy làm công tác tham mưu giúp việc cho Thường trực HĐND tỉnh trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác này./.

 

Nguyễn Anh Dũng

 

Ngày 16/09/2016
Ban quản trị
Ngày 21/11/2016

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp dân định kỳ
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp dân định kỳ
Chiều ngày 22/02/2017, bà Nguyễn Thị Ái Vân - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh có buổi tiếp công dân định kỳ tại xã Phú Dương, huyện Phú Vang. Đồng chủ trì buổi tiếp có ông Nguyễn Văn Cao - Chủ tịch UBND tỉnh và ông Phạm Như Hiệp - Đại biểu Quốc hội tỉnh (khóa 14).
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp dân định kỳ
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp dân định kỳ
Chiều ngày 08/02, bà Nguyễn Thị Ái Vân - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh có buổi tiếp công dân định kỳ tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh (số 2 Tố Hữu, phường phú Hội, thành phố Huế), đồng chủ trì buổi tiếp công dân có ông Nguyễn Văn Phương - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Nguyễn Chí Tài - Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.
Khảo sát các mỏ khoáng sản trên địa bàn Thừa Thiên Huế
Khảo sát các mỏ khoáng sản trên địa bàn Thừa Thiên Huế
Thực hiện chương trình xây dựng nghị quyết năm 2017 của HĐND tỉnh, từ ngày 17 - 22/02/2016, Thường trực HĐND tỉnh và Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã tiến hành khảo sát một số mỏ khoáng sản; đất làm vật liệu san lấp; cát sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường nhằm phục vụ hoạt động thẩm tra của Ban đối với đề án Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Ái Vân thăm và tặng quà Tết tại Trung tâm Bảo trợ trẻ em khuyết tật chùa Long Thọ
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Ái Vân thăm và tặng quà Tết tại Trung tâm Bảo trợ trẻ em khuyết tật chùa Long Thọ
Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, sáng 19/1, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Ái Vân đã đến thăm, tặng quà Tết tại Trung tâm Bảo trợ trẻ em khuyết tật chùa Long Thọ, số 393 đường Bùi Thị Xuân, phường Thủy Biều, thành phố Huế; cùng đi có đại diện lãnh đạo Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh.
Ông Nguyễn Tiến Nam được bầu giữ chức danh Trưởng đoàn Hội thẩm nhân dân tỉnh
Ông Nguyễn Tiến Nam được bầu giữ chức danh Trưởng đoàn Hội thẩm nhân dân tỉnh
Chiều ngày 01/9, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị thực hiện Quy trình bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban Hội thẩm nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ông Cái Vĩnh Tuấn - UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự và phát biểu tại hội nghị.
Hội nghị lấy ý kiến về định mức phân bổ ngân sách tỉnh năm 2017 và phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách của tỉnh giai đoạn 2017 - 2020
Hội nghị lấy ý kiến về định mức phân bổ ngân sách tỉnh năm 2017 và phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách của tỉnh giai đoạn 2017 - 2020
Sáng ngày 20/10, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến về định mức phân bổ ngân sách tỉnh năm 2017; phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách của tỉnh trong thời kỳ ổn định 2017 - 2020. Đến tham dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí: Lê Trường Lưu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Cái Vĩnh Tuấn - UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Phương - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
Họp liên tịch chuẩn bị kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Họp liên tịch chuẩn bị kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Chiều 07/11, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị liên tịch với UBND tỉnh và UBMTTQVVN tỉnh để thống nhất nội dung, chương trình, thời gian tiến hành kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đồng chí Lê Trường Lưu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.
Đoàn giám sát của Ban pháp chế HĐND tỉnh làm việc với huyện Phong Điền
Đoàn giám sát của Ban pháp chế HĐND tỉnh làm việc với huyện Phong Điền
Thực hiện chương trình giám sát chuyên đề của Ban pháp chế HĐND tỉnh khóa VII, vừa qua, Đoàn giám sát của Ban pháp chế do ông Nguyễn Thanh Sơn - Phó Trưởng ban pháp chế HĐND tỉnh chủ trì đã có buổi làm việc với lãnh đạo huyện Phong Điền về việc thực hiện Luật bảo vệ môi trường trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, làng nghề và nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện. Tham dự buổi làm việc có bà Nguyễn Thị Ái Vân - TUV, Phó chủ tịchHĐND tỉnh; đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Tổ đại biểu số 7, HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc
Tổ đại biểu số 7, HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc
Chiều ngày 15/11/2016, chuẩn bị cho kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa VII, Tổ đại biểu số 07 HĐND tỉnh đã tổ chức tiếp xúc cử tri xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc. Tham dự buổi tiếp xúc cử tri có các đại biểu: Nguyễn Nam Tiến - UVTV, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh; Nguyễn Thị Ái Vân - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo huyện Phú Lộc và đại diện HĐND, UBND xã Lộc Tiến và cử tri xã Lộc Thủy.
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh thăm Trung tâm Giáo dục Thường xuyên, Đại học Huế
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh thăm Trung tâm Giáo dục Thường xuyên, Đại học Huế
Sáng ngày 18/11, đồng chí Nguyễn Thị Ái Vân - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến thăm và chúc mừng Trung tâm Giáo dục Thường xuyên, Đại học Huế nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
THÔNG TIN MỚI
Trang thông tin điện tử HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế
Giấy phép số: 04/2017/GP-TTĐT ngày 11 tháng 4 năm 2017
Địa chỉ: 16 Lê Lợi, Vinh Ninh, thành phố Huế
Điện thoại: 0234.3822444 - 3837936 - Fax: 0234.380711
Email: hdndtth@thuathienhue.gov.vn
Ghi rõ nguồn "www.hdndthuathienhue.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này
Thiết kế và kỹ thuật: HueTechCo-op